Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<26272829303132333435>
 
12-05-2016 | artikel nr. 5612
del

Teater Grob: Udviklingsprojekter sættes på stand-by

Grob må notere en nedgang på næsten 1 mio. kroner årligt i sin lille storbyteater-bevilling i den kommende periode fra 2017-20. Foto: Teater Grob

Da posen med midler til de små storbyteatre for 2017-2020 skulle fordeles, måtte Teater Grob konstatere, at teatrets bevilling skæres med næsten en million kroner årligt i forhold til den nuværende aftale. Proscenium.dk undersøger konsekvenserne.

Af Signe Ravn

Det gik værst ud over Teater Grob, da der i slutningen af april blev bevilget penge til endnu en fireårig lille storbyteater-periode. Teatret på Nørrebrogade går fra en årlig bevilling på 6 mio. kr. til 4.876.000. Dertil kommer så en pose penge fra den nye samarbejdspulje, i alt 233.000 kroner.

Samlet set må Teater Grob altså vinke farvel til næsten 1 mio. kroner, og det kan desværre ikke undgå at få konsekvenser – både for antallet af opførelser per sæson og for de mange sideprojekter med vækstlagssigte, som Grob har involveret sig meget i de seneste sæsoner. Det fortæller administrerende teaterchef Maja Ries til Proscenium.dk.

Læs Proscenium.dk's artikel "Børneteatrenes andel af storbyteater-budgettet mindskes"

Et voldsomt indgreb

Sammen med sin teaterchef-makker Per Scheel-Krüger havde hun møde med teatrets bestyrelse den 9. maj 2016. På dagsordenen var en diskussion af, hvordan teatret fra årsskiftet skal agere i sin nye økonomiske virkelighed.

”Nu er vi i gang med en proces omkring, hvad vi stiller op. Det er et voldsomt indgreb i vores teater, og vi er meget overraskede over, at det går så meget ud over Grob. Især fordi vi kan konstatere, at vi har opfyldt alle forpligtelser i resultatkontrakten og mere til,” siger Maja Ries til Proscenium.dk.

Maja Ries understreger, at Teater Grob ”er lykkelige for stadig at være i ordningen” og vil bruge de kommende fire år på at vise, at teatret igen bør have flere midler, men ikke desto mindre skal Grob nu altså ”slanke sig”.

Vil udleje kontorplads

”Vi prøver at spare, så det ikke går for meget ud over kerneydelsen, men vi er skåret 16 %, så det kan ikke undgå at gå ud over aktivitetsniveauet. Vi insisterer på, at vi også fremover kan holde en høj kunstnerisk kvalitet både i egenproduktioner og co-produktioner. Vi bliver mere afhængige af samarbejdsprojekter, hvor flere aktører vil gå ind i det og bidrage økonomisk. Det har vi heldigvis god erfaring med fra de seneste sæsoner,” forklarer Maja Ries.

Ledelsen har allerede fået grønt lys fra sin udlejer på Nørrebrogade 37 til at udleje to af fem kontorer på teatrets administrationsgang, der ligger på første sal lige over teatret. Håbet er, at eventuelle lejere kan være dramatikere, som teatret kunne forestille sig at arbejde sammen med, eller kompagnier ”in residence”, så teaterfokus’et holdes intakt. Alt sammen for, at Grobs administration kan forblive tæt på teatersalen, da ledelsen ser det som afgørende at være tæt på den kunstneriske proces.  

Desuden overvejer de to teaterchefer nu, om man eventuelt kan leje teatrets sal ud til kommercielle arrangementer, men med op mod 185 opførelser per sæson de seneste år, mod et krav i resultatkontrakten på 130, er der kun godt 25 dage, hvor salen ikke allerede er optaget af scenografi-byggeri, prøver eller forestillinger.

Læs Proscenium.dk's artikel "To teatre røg ud af Københavns Lille Storbyteater-ordning"

Vækstlagsprojekter skrinlægges

Teater Grob har haft intensiv fokus på vækstlaget, og derfor gør besparelserne ekstra ondt, fordi de uundgåeligt vil ramme sideaktiviteterne, som netop støtter op om og udvikler teaterbranchens fødekæde.

”De store udviklingsprojekter, vi havde i støbeskeen, bliver vi nødt til at sætte på standby for at fokusere på vores kerneydelser. Det er en masse gode projekter, der gavner hele miljøet og vækstlaget, men det er der ikke ressourcer til fremover,” forudser Maja Ries.

Det betyder, at teatret nu sætter sit udviklingsprojekt Dramatikkens Hus, som skulle booste dansk dramatik og skabe bedre arbejdsvilkår og sparring dramatikerne imellem, på pause. Vækstlagsafdelingen GROW skal fremover være endnu mere selvkørende, og engagementet i CPH STAGE må muligvis også drosles lidt ned.

”Tid er penge, og dem har vi ikke så mange af mere,” konstaterer Maja Ries og fortsætter: ”Der er en lang ønskeliste af nye tiltag, som vi må sætte på hold. Det er rigtig ærgerligt.”

Hjælp til de uafhængige mindskes

Hun fortæller, at teatret i sin drift hidtil har sat ressourcer af til sparring, videndeling og PR- og produktionshjælp til mindre kompagnier og PUS-støttede enkeltprojekter, der ikke har egen administration. Det har hidtil gavnet mellem 5-8 produktioner per sæson.  

”Det vil vi ikke kunne yde i samme grad fremadrettet, så jeg er bange for, at det vil gå ud over nogle af de fantastiske enkeltprojekter, som får støtte fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst. Dem vil vi ikke kunne hjælpe på vej i lige så høj grad,” fastslår Maja Ries overfor Proscenium.dk.

”Et godt eksempel er forestillingen ”Hår på den”, som kun havde 500.000 kr. med fra PUS. Der gik vi ind og dækkede de øvrige udgifter og brugte en masse ressourcer på yderligere fundraising, PR og produktion. Vi var lige ved ikke at kunne gøre det, men vi satsede og spillede for fulde huse og er nu blevet Reumert-nomineret. Det er den type ekstra-projekter, det fremover vil blive sværere at gå ind i.”

Og selvom Grobs teatersal er egnet til visuelle forestillinger med stor scenografi, flot lys og mange medvirkende, må publikum vænne sig til, at der fremover vil være længere imellem de helt store omkostningstunge produktioner.

”Det bliver en sjældenhed nu. Det er der ingen tvivl om.”

Bestyrelsen er en god sparringspartner

Teater Grob bliver indenfor nærmeste fremtid indkaldt til et møde i Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvor de skal snakke om resultatkontraktens indhold. Når det er på plads, forventer Ries og Scheel-Krüger at revidere budgettet.

”Det er en stor manøvre og en stor udfordring, så det er godt, at vi har vores bestyrelse i ryggen. Vi er lykkelige for at være med i ordningen, og så må vi gøre alt for at bevise de kommende fire år, at vi fortjener flere penge, ” forklarer Maja Ries.

Teatret har fået besked om, at den lavere bevilling hverken bunder i utilfredshed med aktivitetsniveau eller kvalitet. Derfor ærgrer Maja Ries sig over, at Grob med en stærk kunstnerisk profil og en sund økonomi på sin vis bliver straffet.

”Der skal være plads til mangfoldigt teater i København. Det er i sidste ende en politisk beslutning, og de har prioriteret at få nogle nye teatre ind.”

Læs Proscenium.dk's artikel "Venstre: Ny teateraftale slagter børneteatre i København"

22-01-2018

Få indblik i partnerskaber mellem dagtilbud og kunstinstitutioner

På en børnekulturkonference, som Slots- og Kulturstyrelsen afholder den 21. marts i Aarhus, er der mulighed for at få indblik i og dele viden om partnerskaber mellem dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner.

19-01-2018

Kritikerforeninger samles for at sikre anmelderiets overlevelse

Berlingske kunne i sidste uge fortælle om den nystiftede paraplyorganisation Forenede Kritikere, der vil arbejde for at fremme forholdene for anmelderiet og kunstkritikken.

18-01-2018

Seminar fokuserede på strategisk forretningsudvikling i teaterbranchen

Med Christian Have som tovholder holdt Scenit og BilletBillet strategiseminar om forretningsudvikling og kommunikation i teaterbranchen den 11. januar.

17-01-2018

PS Profil: teater2tusind

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer teater2tusind.

16-01-2018

Søndag Aften om nye regionale fonde: Man kunne have tænkt i samarbejdsmuligheder

Søndag Aften har kigget lidt nærmere på, hvordan midlerne til kunsten og kulturen fordeler sig på finansloven 2018. Derudover peger Søndag Aften på, at de nye regionale fonde risikerer at møde modgang.

15-01-2018

ZeBUs lokaler under ombygning

I starten af januar går tredje fase af ombygningen af Musiktorvet på Amager i gang. I den forbindelse skal ZeBU og Amager Bios foyer rives ned og bygges om. ZeBU har i ombygningsperioden fundet alternative spillersteder på Amager.

11-01-2018

Over 900 har underskrevet ”Manifest for den danske film- og scenekunstbranche”

Der er nu mere end 900 kvinder og mænd, som har underskrevet det manifest, der blev skrevet i kølvandet på #MeToo-kampagnen samt en reading på Edison. Underskriftsindsamlingen lukker i slutningen af januar.

10-01-2018

PS Profil: ZeBU

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer ZeBU’s to kunstneriske ledere Jørgen Carlslund og Marc van der Velden.

10-01-2018

Lovforslag vedtaget: Teatrene fritages for selskabsskat

Sidste år fremsatte skatteministeren et lovforslag om at fritage teatre for selskabsskat. Lovforslaget er nu vedtaget og trådte i kraft den 1. januar 2018.

09-01-2018

Når egnsteatre skaber liv og tiltrækker nye beboere

Iscene har i løbet af 2017 været rundt og besøge en række egnsteatre, heriblandt Bornholms Teater, Fredericia Teater og Limfjordsteatret for at se nærmere på, hvad et egnsteater betyder for en kommune.

08-01-2018

Sophie Zinckernagel vinder Dramatisk Debut 2018

Den 7. januar blev Sophie Zinckernagel kåret som vinder af Dramatisk Debut 2018, dansk teaters store dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere. Hun vandt for sit manuskript ”John Lennon er død”, som nu bliver sat op på Teater V i efteråret 2018.

08-01-2018

Marianne Klint vil fremme gennemsigtigheden i teaterbranchen og i PUS

Som tidligere bestyrelsesmedlem i TIO har Proscenium talt med Marianne Klint om hendes nye post som udvalgsmedlem i Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS). Hun går ydmygt til den nye opgave og vil gerne være med til at fremme gennemsigtighed i teaterbranchen.

05-01-2018

Lars Seeberg ny formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Kulturministeriet har offentliggjort, hvem der skal stå i spidsen for Statens Kunstfond samt alle udvalgsmedlemmer i de seks projektstøtteudvalg. Lars Seeberg bliver formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst.

04-01-2018

Billetstatistik lover godt for sæson 2017/2018

Nye tal på billetsalget fra 25. april til 31. december 2017 viser lovende fremgang for denne sæson – niveauet er nemlig højere end sidste år på samme tid.

03-01-2018

Workshops om Holberg og dramatik for 400 skoleelever i hele landet

Det Kongelige Teater afholder aktiviteter og workshops for skoleelever i forbindelse med, at Holbergs komedie Maskerade tager på turné i januar.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.