Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
10-12-2015 | artikel nr. 5348
del

Egnsteateropgave sendt i udbud

Grønnegade Teater overvejer om og hvordan man eventuelt vil søge om at fortsætte som egnsteater, efter at Næstved Kommune har valgt at sætte opgaven i udbud. Foto: Marie-Louise Baes, baesfoto.dk

Næstved Kommune har besluttet sig for at sende opgaven som egnsteater for perioden 2017-20 i åbent udbud. Ansøgerne bliver herefter vurderet af medarbejdere i kommunens Center for Kultur og Borgerservice.

Efter den 10. januar 2016 er det op til et mindre, eksternt bedømmelsesudvalg til at rådgive Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune om, hvem der skal være kommunens egnsteater fra 2017-2020. Til den tid er der nemlig frist på at byde ind på opgaven som egnsteater i området.

Grønnegade-duo ønsker at fortsætte

Dermed må kommunens nuværende egnsteater, Grønnegade Teater, søge på lige fod med andre interesserede aktører.

Grønnegade Teaters ledelse bekræfter over Proscenium.dk, at man har igangsat en proces med teatrets bestyrelse for at afklare om og hvordan, man i så fald agter at søge, nu hvor kommunen har opstillet nye økonomiske og kunstneriske rammer for den kommende aftaleperiode. Vigtigst for teatret er, at man skal finde en vej, hvor kunsten er i centrum, og hvor man blandt andet kan fortsætte sine digitale udviklingsprojekter. Grønnegade Teater fortsætter dog som teater uanset hvad, understreger teatercheferne Pernille Plantener Holst og Sascha Hegner.

Meget detaljeret udbudsmateriale

Udbudsmaterialet fra Næstved Kommune udmærker sig ved en høj detaljeringsgrad i de kriterier og krav, som kommunen opstiller for egnsteateropgaven.

Kommunen ønsker et teater, der har fokus på børn og unge, men stiller ikke krav om en bestemt scenekunstnerisk genre. Derimod er udbudsmaterialet meget udførligt, når det kommer til beskrivelsen af de sekundære aktiviteter, som kommunen også ønsker løst indenfor det relativt lille tilskud på tre mio. kroner.  

”Mange af de sekundære opgaver, der ønskes løst af det kommende egnsteater er driftstunge opgaver, der ligger udover kerneopgaven – nemlig at producere forestillinger. Der bliver i udbudsmaterialet lagt meget vægt på sekundære aktiviteter og ikke brugt meget tid på at beskrive det, teatret er sat i verden for – nemlig at producere forestillinger,” siger forsker fra Aarhus Universitet og medlem af Følgegruppen vedr. egnsteaterområdet, Louise Ejgod Hansen, til proscenium.dk om udbudsmaterialet.

Repertoire koordineres med eksterne

Hun finder det betænkeligt, at man sparer 25 % på tilskuddet til egnsteatret, i forhold til den nuværende ramme på 3,9 mio. kr. årligt, og stadig ønsker sig en stor opgaveportefølje løst.

I Grønnegade Teatrets årsrapport for sæson 2013/14 fremgår det da også, at teatret er presset på personaleressourcer. Bestyrelsesformand Per Mejer noterer sig, at personalet ”løber stærkt og yder en ekstra indsats - på centrale områder som publikumsrelationer, samarbejder, produktion og opsætning af stykker, og så al det administrative oveni.”, og at ”teatret konstant er udfordret på ressourcer; og vi ved, at det i sidste ende bunder i økonomi”, mens man lever op til de ”strikte krav om binding og minimum 100 scenekunstopførelser”.

Samproduktion er siet fra

Af udbudsmaterialet fremgår det, at teatret skal lave minimum to egenproduktioner årligt, hvor der i aftalen fra 2012-16 også indgår et krav om minimum én samproduktion i aftaleperioden.

Der er på nuværende tidspunkt ikke sat tal på det forventede aktivitetsniveau i den kommende aftale fra 2017-20, det er ifølge udbudsmaterialet op til ansøgeren at ”komme med et bud på den kvantitative og kvalitative balance mellem antallet af forestillinger og øvrige opgaver”.   

”Hvis der bliver fastsat et endeligt antal, vil det formentlig ske i en forhandling mellem kommunen og teatret efter udbudsrunden,” skriver Næstved Kommunes chefkulturkonsulent, Jakob Hansen, fra Center for Kultur og Borgerservice, i en mail til Proscenium.dk.

Kunstnerisk frihed under pres

Kommunens børnekulturkonsulent er en påkrævet samarbejdspartner i næsten alle opgaver.

”Det ville have klædt udbudsmaterialet, hvis der havde stået noget om teaterlederens lovbestemte kunstneriske frihed (jf. Lov om scenekunst red.). Når der står i udbudsmaterialet, at repertoiret skal koordineres med en række aktører, så kan det tolkes i retning af en indgriben i den kunstneriske frihed,” vurderer Louise Ejgod Hansen, der understreger, at det ikke nødvendigvis er tænkt sådan, men kan læses således.

”En anden ting, jeg hæfter mig ved er, at det reelt er embedsmændene i kommunen, der træffer beslutningen om valg af egnsteater. Er det så et problem for teatrene? Måske ikke, men det peger på, at det i hvert fald ikke er af demokratiske årsager, at man har valgt udbudsmodellen,” forklarer Louise Ejgod Hansen til Proscenium.dk.

Spareøvelse eller utilfredshed

Teateravisen vurderede den 11. november 2015, at Næstved Kommunes tiltag med en udbudsrunde mere ligner ”en spareøvelse end mulig utilfredshed med Grønnegade Teater”.

Og den ene af de to teaterchefer på Grønnegade Teater, Sascha Hegner, erkender, at teatret er stærkt udfordret af ikke at vide, om man stadig er egnsteater om et år. Hun mener, at både loyalitet overfor kommunen og den lokale forankring udfordres, når kommunen sender egnsteateropgaven i udbud, selvom man allerede har et eksisterende egnsteater.

Udbudsprocedure gør planlægning svær

”Det vil blive en stor udfordring for planlægningen i branchen, hvis det bliver en udbredt tendens at sende egnsteateropgaven i udbud,” siger Sascha Hegner til Proscenium.dk.

Hegner henviser blandt andet til, at salgsstruktur, teatrenes årshjul og det faktum, at de fleste teatre opererer med en lang planlægningshorisont – ikke mindst i forhold til at få gæstespil på scenen – ikke harmonerer ret godt med udbudsproceduren. Desuden undrer hun sig over, at udbudsmaterialet synes at vægte de sekundære aktiviteter over den kunstneriske produktion.

Scenekunsten skal være kerneydelsen
TIO er skeptiske overfor udsigten til, at kommunerne i øget omfang sætter egnsteateropgaven i udbud med et meget detaljeret udbudsmateriale.

”Først og fremmest er det jo skønt, at Næstved Kommune oplever, at det have sit eget lokale teater har så stor værdi, at man gerne vil fortsætte med at have et egnsteater. Men man skal passe på med alle de sideaktiviteter, der i udbudsmaterialet nærmest virker til at have skubbet teaterforestillingerne væk fra pladsen som den primære aktivitet. Kunsten skal være kernen, omdrejningspunktet, som sideaktiviteterne så opstår af og omkring,” siger TIOs formand Gitta Malling til Proscenium.dk. 

Hun minder om, at et nyt hold på den ene side kan give ny energi, men på den anden side vil man i yderste konsekvens skulle skifte egnsteater eller bestyrelse ud hvert 4. år – en uholdbar praksis, når man samtidig drømmer om et godt kunstnerisk flow og vægter lokal forankring højt.

Hvis teatret konstant udgøres af nye tilflyttere, så når de aldrig at slå rødder i lokalsamfundet, før afløserne står klar, vurderer TIOs formand.

”God kunst skal udvikles under så frie rammer som muligt. Politikerne skal ikke være med til at bestemme eller påvirke repertoiret, når opgaven først er stukket ud til et kunstnerisk team. De skal derimod holde armslængden, så teatret ikke føler, at et enkelt dårligt år kan resultere i, at egnsteateropgaven sendes i udbud.”

Næstved Kommune har opslået udbudsmaterialet på Prosceniums opslagstavle.

Se Teateravisens artikel "Næstved Kommune sender sit egnsteater i udbud"

05-02-2016

Seminar om kunst og kultur i dagtilbud

Kulturministeriet inviterer mandag den 29. februar 2016 kl. 14.15-17.15 til lancering og seminar om en landsdækkende kortlægning om brug af kunst og kultur i dagtilbud.

04-02-2016

Filiorum holder teaterfestival for de mindste

To forestillinger og Kunstnerisk Laboratorium er på programmet, når Filiorum inviterer til Teaterfestival for de mindste i uge 7.

04-02-2016

Kulturminister hælder til samme løsning som skatteministeren

Under besvarelsen af et spørgsmål fra Mogens Jensen, gjorde kulturministeren det klart, at han ligesom skatteministeren hælder til at skattefritage teatrene.

03-02-2016

Tilskuersucces i Sydjylland og på Fyn

Hovedstaden byder stadig velkommen til to ud af tre teatergængere ifølge Søndag Aften. Men over hele landet vinder de små teatre frem.

02-02-2016

Gitta Malling forlænger med Limfjordsteatret

Limfjordsteatrets bestyrelse har valgt at forlænge kontrakten med teaterlederen for femte gang, så den nu er gældende i yderligere fire år til og med 31.juli 2020.

02-02-2016

Forsøgsstationen lancerer kulturpolitisk blog

Københavnske Forsøgsstationen gik den 1. februar 2016 i luften med en ny kulturpolitisk blog. De første to indlæg er online.

01-02-2016

Indstil et projekt til Springfrøprisen 2016

Så er der åbent for indstillinger og ansøgninger til Springfrøprisen 2016, der præmierer spændende og anderledes forløb i de praktiske eller musiske fag.

01-02-2016

Inspirationsmøde om mangfoldighed i kulturlivet

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst inviterer til gratis inspirationsmøde om mangfoldighed i kulturlivet den 11. februar 2016 fra kl. 16.30-18.

29-01-2016

Aarhus Teater i stort Åben Skole-projekt

Aarhus Teater er hoppet med på Åben Skole-vognen med et nyt 3-årigt projekt med titlen ”Ej blot til lyst”, der er lige dele kompetenceløft af dansklærere og publikumsudvikling.

28-01-2016

Unge inspireres gennem teater og digitale udfordringer

Opgang2 Turnéteater står bag ny digital platform, hvor unge udtrykker deres tanker og drømme gennem kreative egenproduktioner inspireret af en forestilling, de netop har oplevet.

27-01-2016

Årets første Reumertsalon på Faar302

Faar302 er vært for ”Reumertsalon: Fri os for det vi selv har skabt?” torsdag den 11. februar fra kl. 17-18.30.

26-01-2016

TIO-formand opfordrer: Behold den tætte branchekontakt

TIOs formand håber, at den nye centraliserede ledelse for Den Danske Scenekunstskoles efter- og videreuddannelse holder fast i både kulturlederuddannelsen og diversiteten i udbuddet.

26-01-2016

Projektstøtteudvalget inviterer til seminar 8. marts

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg inviterer til seminar om mulighederne for at skabe de bedst mulige rammer for fremtidige samarbejder mellem det frie felt og de projektstøttede teater og de mere etablerede og institutionelle teatre.

25-01-2016

DANISH+ trækker branchefolk til Aarhus

Fra den 1.-4. maj 2016 inviterer :DANISH+ endnu en gang teater- og festivalrepræsentanter fra hele verden til Aarhus for at opleve noget af samtidens bedste danske scenekunst for børn og voksne.

25-01-2016

TIOs Uddannelsesudvalg: Elung har givet området et løft

Samtidig med, at TIOs Uddannelsesudvalg ønsker Kerstin Anderson tillykke med hendes nye stilling som leder af Den Danske Scenekunstskoles efter- og videreuddannelse, takker de Martin Elung for hans store arbejde på Odsherred Teatercenter.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.