Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<12345678910>
 
26-09-2017 | artikel nr. 6358
del

Nyt fokus på scenekunststatistikken

Den selvejende institution Scenit blev oprindelig stiftet under navnet Teaterbilletter.dk i november 2006 af en bred kreds af teatre i Storkøbenhavn. Den 1. juli 2015 skiftede Teaterbilletter.dk navn til Scenit. Scenit er en not-for-profit selvejende institution, som driver en landsdækkende formidlingsorganisation, hvis formål er at fremme salg, synlighed, adgang til og dokumentation af scenekunst i samarbejde med alle interessenter.

Kulturministeriet har i samarbejde med Danmarks Statistik og Scenit igangsat en digitalisering af scenekunststatistikken for at sikre en valid og bredt dækkende dokumentation af det danske teaterliv og for at lette teatrenes administrative byrder.

Dansk teater er vidtfavnende og har aktiviteter fra de store scener til små turnerende teatre. Scenekunststatistikken skal favne hele bredden i det professionelle teater og dække fra de private initiativer med revyer og musicals over de statsligt eller kommunalt støttede scener til de turnerende teatre, der f.eks. spiller forestillinger på skoler og biblioteker.

Statistikken skal således både dokumentere den offentligt støttede scenekunst og samtidig vise den del af kulturforbruget som teaterlivet står for både blandt børn og voksne. Dermed skal statistikken i højere grad kunne spille sammen med de kulturvaneundersøgelser, som Kulturministeriet gennemfører. Det skriver Scenit i en pressemeddelelse.

Data fra Scenit

Den selvejende institution Scenit har siden 2009 drevet den landsdækkende scenekunstportal, scenen.dk, med støtte fra Kulturministeriet. Scenen.dk har to formål. Det primære formål er at synliggøre professionelle teaterforestillinger i Danmark for publikum bl.a. med informationer om tid, sted og billetsalg. Det sekundære formål er at synliggøre turnéproduktioner til salg for teaterarrangører og derved styrke udvekslingen af scenekunst på tværs af landet. Disse oplysninger findes på scenen.dk/produktionssiden.

Scenit har opbygget databasen Tereba, som bl.a. leverer data til scenen.dk og produktionssiden. Data fra Tereba bliver også grundlaget for digitaliseringen af scenekunststatistikken, da alle produktioner og spilleperioder allerede er registreret i Tereba. Teatrene skal supplere de allerede indtastede data med oplysninger om billetsalg og om teatrets økonomi. Det er ambitionen på sigt at indhente oplysninger om billetsalg som datafeed fra de førende billetoperatører.

Direktør for Scenit Johanne Prahl forklarer: ”Det bliver ligesom når man i dag skal godkende sin selvangivelse og langt de fleste oplysninger er udfyldt i forvejen med data fra ens arbejdsgiver, bank osv. På samme måde kan vi indsamle oplysninger for teatrene om deres forestillingsaktiviteter, som så skal godkendes og suppleres med flere oplysninger ved indberetningen til Danmarks Statistik.” 

Administrative lettelser og mere viden

Digitaliseringen af indberetningen til Danmarks Statistik har længe været efterspurgt bl.a. af Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og vil betyde en administrativ lettelse for teatrene. Samtidig vil det nye fokus på scenekunststatistikken også betyde mulighed for en udvidet og mere nuanceret statistik, der kan danne grundlag for større viden om dansk teaters infrastruktur.

Enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen for musik og scenekunst, Henrik Wenzel Andreasen udtaler: 

”Vi ser frem til at få en endnu bedre dækkende statistik på scenekunstområdet til gavn for både offentligheden, medierne og scenekunstens aktører.  I Slots- og Kulturstyrelsen har vi et ønske om at øge mængden og kvaliteten af viden på scenekunstområdet, og en forbedret scenekunststatistik vil netop kunne styrke os i det arbejde.

Vi forventer, at den nye væsentligt lettere indberetning til scenekunststatistikken vil medføre en kraftigt øget besvarelsesgrad fra teatrene, og set i et mere overordnet kulturpolitisk perspektiv vil det også være med til at skabe en bedre dokumentation af og større transparens omkring de aktiviteter, der gennemføres i kraft af den betydelige statslige støtte til scenekunsten.”

 

Fakta om Scenit

Scenit driver databasen Tereba og skaber dermed et fundament for synliggørelse af hele det professionelle danske teaterliv via datadistribution til en række eksisterende og potentielle samarbejdsplatforme. Hovedtanken med Tereba er at alle teatre kun skal indtaste data ét sted, hvorfra data videresendes.

Med støtte fra Kulturministeriet står Scenit bag de landsdækkende portaler scenen.dk, produktionssiden.dk og scenekunstarkiv.dk. Der er indgået samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen om synliggørelse af de respektive teatres status i forhold til offentlig støtte og produktioners godkendelser til de forskellige støtteordninger.

Scenit udgiver i samarbejde med de 5 teatre i Kbh-T-samarbejdet sæsonkataloget for Storkøbenhavn og har ligeledes billetsalgssitet: www.teaterbilletter.dki dette samarbejde.

Scenit går i gang med digitaliseringsopgaven i løbet af efteråret, således at data om sæson 17/18 ligger klar til den scenekunststatistik, som skal indberettes i efteråret 2018.

23-11-2017

Forlaget DRAMA er lukket efter betalingsstandsning

DATS’ forlag, butik og webshop, DRAMA, har været nødt til at indføre betalingsstandsning. De vil sandsynligvis senere indgive en konkursbegæring. Bestyrelsen håber, at de engang i fremtiden kan starte et nyt forlag.

22-11-2017

Navnenyt: Ulla Dengsøe får Merete Hegner Prisen

Merete Hegner Prisen gik i år til den kunstneriske leder af Festival of Wonder, Ulla Dengsøe.

21-11-2017

Teatret som demokratiskaber

I månederne op til kommunalvalget i dag den 21. november har flere teatre landet over sat vælgermøder, forestillinger og festivaler op med udgangspunkt i valg og demokrati.

20-11-2017

Kunst og kultur til debat i kommunalvalget

Dagen op til kommunalvalget har Proscenium samlet en række debatindlæg fra kulturdebattører og kommunalpolitikere: Rasmus Norup (K) vil holde fast i aktiv kulturpolitik, fordi den skaber velfærd og livskvalitet. Maria Frej (SF) insisterer på at tale kulturen op, fordi kunst og kultur er med til at gøre os til stærkere og klogere mennesker, hvilket dermed også gør vores samfund stærkt. Michael Vajhøj (LA) mener, at kunsten er vigtig, fordi den tvinger os til at forholde os til vores samfund og til os selv.

17-11-2017

Bora Bora får støtte fra Statens Kunstfond

Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) under Statens Kunstfond har netop uddelt midler fra puljen for internationale residensværtskaber. Bora Bora, Københavns Internationale Teater og Dansehallerne har fået støtte.

17-11-2017

Skab bedre rammer for kunst i Åben Skole med national forpligtelse

Til et dialogmøde på Christiansborg fremhævede blandt andet TIO’s Åben Skole-udvalg, at samarbejdet med kommunerne er vigtigt for at få implementeret kunsten i skolen – samtidig efterspørges klare nationale rammer.

16-11-2017

Sammenlægning af de kunstneriske uddannelser: Er deres udfordringer egentlig ens?

Søndag Aften sætter spørgsmålstegn ved, om Henrik Sveidahls diagnose af de kunstneriskes uddannelsers udfordringer er korrekt, og om der skal findes én løsning til alle skolerne.

15-11-2017

PS Profil: Teatret Zeppelin

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Teatret Zeppelin.

15-11-2017

Navnenyt: Martin Kragballe Appelquist Rasmussen er ny formand for UNIMA Danmark.

Martin Kragballe Appelquist Rasmussen er ny formand for den danske afdeling af den internationale dukketeaterorganisation UNIMA.

14-11-2017

Navnenyt: Caroline Kirkegaard er ny i TIO

TIOs kommunikationsmedarbejder Signe Ravn er gået på barsel, og Caroline M.B. Kirkegaard er derfor ny kvinde på posten.

13-11-2017

Flere går i teatret

En analyse fra Søndag Aften viser, at der i 2016 var næsten 100.000 flere gæster i teatret i forhold til 2015, og at teatrene fra 2012 til 2016 har oplevet en stigning i gæster på 11 pct.

13-11-2017

Fælles initiativ mod sexchikane

Det er skræmmende tal, som en undersøgelse fra Politiken blandt Dansk Skuespilforbunds kvindelige skuespillere, viser. Her er det kommet frem, at 64 pct. af de adspurgte kvindelige skuespillere har oplevet sexchikane fra en chef.

10-11-2017

Hvor mange penge bruger din kommune på kultur?

Undervisning og kultur er en post på alle kommuners budget. Men hvor mange penge bruger din kommune på kultur? Politiken.dk har lavet en oversigt.

09-11-2017

Bock: Sveidahls analyser skal diskuteres åbent

Mette Bock lovede i forrige uge, at der ikke bliver nogen tvangsfusion af de kunstneriske uddannelser, men hun understreger, at Sveidahl-rapportens analyser fortjener at blive diskuteret.

09-11-2017

GrowOP! Festival: Danmarks første operafestival for børn

Fra lørdag den 11. til søndag den 26. november får børn mulighed for at opleve opera målrettet netop dem, når GrowOP! Festival sted i Aarhus, Herning, Samsø, Ikast, Struer og Holstebro.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.