Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<45678910111213>
 
22-05-2014 | artikel nr. 4568
del

Det usynlige teater

Teaterbilletter.dk går ind i debatten om fordelingen af statsstøtte og Kulturministeriets opgørelse af billetsalg og publikumstal.

Af: Christina Krøll og Johanne Prahl Steffensen, Teaterbilletter.dk

Venstres kulturordfører Michael Aastrup Jensen varslede i sidste uge et opgør med fordelingen af statsstøtten til landets teatre på baggrund af en opgørelse fra Kulturministeriet over forholdet mellem offentlig støtte, billetsalg og publikumstal. Der er vel ikke noget at sige til at en politiker reagerer på tal, der siger at landets 73 projektteatre sælger 573 billetter pr. mio. kr. i offentlig støtte, men at der har været 3.256 tilskuere pr. mio. kr. støtte til de selvsamme teatres forestillinger.

Giver de bare los med fri entré til familie og venner? Er der tale om gratis gadeteater i stor stil? Eller er der tale om en statistisk misforståelse og et generelt problem i opgørelsen af aktivitetsniveauet for dansk scenekunst?

De 73 projektteatre, som Kulturministeriets opgørelse pr. 8. maj med tal fra sæson 2012/13 dækker over, er vidt forskellige størrelser, hvilket Gitta Malling også gjorde opmærksom på i TIO’s pressemeddelelse om samme emne den 15. maj, 'Fri teatrene for simpel markedstænkning'.

TIO fremhæver, at der er tale om scenekunstens vækstlag, og at støttekronerne til projektteatrene er støtte til udvikling af scenekunsten som sådan. Og det er korrekt for en del af projektteatrene. Men sagen er også den at en stor del af projektteatrene er børneteatre, der i allerhøjeste grad opfylder Kulturministerens nyligt fremlagte visioner om at bringe kunst og kultur i øjenhøjde med børn og unge, der hvor de befinder sig.

Forskel på at sælge billetter og forestillinger

Den åbenlyse forklaring på den store forskel på antal solgte billetter og antal tilskuere er netop at mange af projektteatrene kun i meget begrænset omfang sælger billetter – til gengæld sælger de forestillinger. De sælger deres forestillinger på turné til teaterforeninger, kulturhuse, skoler, gymnasier, biblioteker osv. For børneteatrenes vedkommende ofte som lukkede forestillinger uden offentligt billetsalg – kun for den lokale skole, institution osv. Der er altså masser af publikum – men ikke en eneste solgt billet.

Når man dykker mere ned i indberetningerne til Danmarks Statistik bliver situationen endnu mere problematisk. I Kulturministeriets opgørelse retter Marianne Jelveds embedsfolk helt korrekt opmærksomheden mod fejlkilder, og tager de nødvendige forbehold i den forbindelse. Konstruktionen af publikums- og billetsalgsindberetningerne til Danmarks Statistik er nemlig skruet sammen på en måde som nødvendigvis må give fejl, fordi det er de mindre producenter selv, der KAN, og ikke SKAL angive publikumstal på deres solgte forestillinger til teaterforeninger, kulturhuse, skoler og institutioner. Et publikumstal der i øvrigt ofte må bygge på formodninger. Det ville være mere naturligt, hvis det var en opgave for den pågældende arrangør, som har de valide tal, at indberette turnesalget. Dermed ville de sidste støtteformer, nemlig refusionsordningen, den resterende del af formidlingsordningen og garantiordningen også komme i spil, så det totale billede af aktivitetsniveauet for dansk scenekunst kan tegne sig.

Synliggørelse gennem Tereba

Hos Teaterbilletter.dk er vi særligt opmærksomme på denne problematik, fordi vi med Tereba er helt i front med at indsamle, validere og bearbejde data om dansk teater. Tereba er brugerdrevet på den måde at alle producenter og arrangører af professionelt teater indtaster oplysninger om deres produktioner og arrangementer – altså spilleperioder og enkeltopførelser.  Med indtastningerne i Tereba synliggøres produktioner til turnésalg og arrangementer med offentligt billetsalg via henholdsvis scenen.dk/produktionssiden og scenen.dk. En unik synliggørelse af dansk teater, som er støttet af Kulturstyrelsen.  

Endnu vigtigere er det næste store skridt i udviklingen af de websites, der synliggør data fra Tereba, nemlig scenekunstarkiv.dk. Scenekunstarkiv.dk har overtaget teaterårbøgernes funktion som dokumentation af dansk scenekunst, men med digitaliseringen åbner helt nye dimensioner sig bl.a. med mulighed for at skabe valid statistik for dansk scenekunst. Version 2 af scenekunstarkiv.dk er nu undervejs med markante udvidelser både af data og søgemuligheder. Desuden arbejdes der på at skabe en struktur for en fælles billetindberetning og på at kategorier og definitioner lægger sig op ad Danmarks Statistik. Formålet er ikke kun at gøre scenekunstens data og historik mere tilgængelige, men også at forbedre det statistiske grundlag, som f.eks. bruges som baggrund for politiske beslutninger.

Michael Aastrup Jensens reaktion på tallene fra Kulturministeriet er helt forståelig – og demonstrerer med al tydelighed, hvor vigtigt det er, at aktivitetsniveauet synliggøres og anskueliggøres. Ellers bliver en stor del af dansk teater usynlig i kulturpolitisk sammenhæng.

19-12-2014

Proscenium holder juleferie

Julen banker på og juleferien er lige om hjørnet. Sommerens energifyldte måneder er afløst af travlhed med møder og de sidste opgaver inden årets afslutning. Proscenium trækker stikket de næste tre uger. Vi er tilbage mandag 5. januar

18-12-2014

Teater flytter ind på folkeskole

Den musisk-kreative profilskole i København, Sønderbro Skole på Amager, er i foråret 2014 blevet
lykkeligt forlovet med det turnerende musikteater QUASI teater. Teatret har forvandlet skolens
Samlingssal i kælderen til teatersal og prøvesal. Ved siden af salen er der lager til turneforestillinger og
teknisk udstyr. Mod brug af lokalerne skal teatret invitere skolens elever ind til forestillinger som testpublikum eller til
workshops.

15-12-2014

Thomas Eisenhardt skaber ”Årets dans” i 2015

Det bliver lige som et computerspil, hvor man danser igennem forskellige verdener, fortæller Åben Dans’ kunstneriske leder.

12-12-2014

Ny lov for de scenekunstneriske uddannelser

Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Med loven samles scenekunstuddannelserne i en landsdækkende institution og vil på sigt overgå til bachelor- og kandidatuddannelser.

09-12-2014

Fokus på talentudvikling

De scenekunstneriske grundkurser (SGK og TGK) i hele landet er netop blevet etableret i et nyt samlende fælleskab, landsforeningen for SGK - scenekunstneriske grundkurser, ved en stiftende generalforsamling i Aarhus. Målet er vidensdeling, øget samarbejde og kulturpolitisk anerkendelse på landsplan.

08-12-2014

Fyraftensmøde om TIOmedlemskab

Den 23. januar holder TIO fyraftensmøde på Københavns Musikteater for potentielle medlemsteatre. Kom og hør om TIO’s formål, arbejde og visioner. Vi sender en officiel invitation ud efter jul, men sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du har lyst til at høre mere om hvad det vil sige, at være en del af de små og mellemstore teatres branchefællesskab.

05-12-2014

Formidlingstilskud – den demokratiske støtteordning

Ansøgningsfristen for formidlingsordningens pulje 2 for sæson 2015/16 nærmer sig. Johanne Prahl, direktør i Teaterbilletter beskriver her hvorfor formidlingsordningen er vigtig i sær for billetsalget til børn og unge.

03-12-2014

Egnsteater: Drop det snævre fokus på København

Fordelingen af kulturstøttekronerne er sat til debat på Altinget Kultur. Teaterleder Peter Westphael, fra Randers EgnsTeater har bidraget med et debatindlæg om den tiltagende metropolisering af Teaterdanmark. Proscenium bringer Peter Westphaels indlæg her.

02-12-2014

Kulturministeriet og Undervisningsministeriet holder
konferencer om kunst i skolen

Kulturministeriet og Undervisningsministeriet afholder to konferencer for kulturlivet om implementeringen af Den åbne skole. Det skal handle om den nye folkeskolereforms krav om, at skolerne i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokale idrætsforeninger, musik- og billedskoler, museer eller andre lokale foreninger.

01-12-2014

”Og så står vi pludselig og danser som nudler”

5 odd-size tasker plus det løse, forventningsfulde og lidt nervøse i Kastrup Lufthavn. Ikke mindst for om vores rekvisitter klarer sig gennem tolden, og om vi overhovedet har en forestilling dagen efter. 10 timer senere lander vi i Beijing og bliver kørt direkte til Penghao Theatre og den officielle åbning af festivalen, Danish Children Theatre i Beijing…
Beretning fra Uppercut Danseteaters besøg i Kina, er den første i en serie, hvor tre TIO medlemsteatre beretter fra Kulturministeriets store satsning.
 

27-11-2014

Den Fynske Kulturpris 2014 gik til Statsministeren

Mandag d. 17. november modtog BaggårdTeatret og QUASI Teater Den Fynske Kulturpris 2014 for deres co.-produktion Statsministeren. En børneteaterforestilling for de. 4 – 8 årige der handler om demokrati og fællesskab.

25-11-2014

TIO med i række af debatindlæg på Altinget

I forbindelse med en række af debatindlæg om scenekunsten på Altinget Kultur, talte formand for TIO Gitta Malling i forrige uge for flere frie midler til scenekunstproduktion, et center for publikumsudvikling og en styrkelse af scenekunsten i skolerne. Også Ditte Maria Bjerg (PSU), Morten Hesseldahl (Det Kgl. Teater), Jørn Langsted (professor i dramaturgi), Marlene Borst Hansen (Kulturordfører fra de Radikale) Lars Salling (DT) med flere har bidraget til debatten. Proscenium bringer Gittas indlæg her.

24-11-2014

Scenekunst gør læringen tredimensionel

Søndag den 30. november er Masteruddannelsen i Teaterpædagogik vært for en interaktiv laboratoriedag. Her skal det under lup, om naturvidenskaberne har performativt potentiale i læringsøjemed. Det har dramaturg og instruktør Christine Fentz allerede gjort sig erfaringer med i to forestillinger fra Secret Hotel møntet henholdsvis på folkeskolen og gymnasiet.

18-11-2014

Ny ansøgningsrunde til ISPA

Managers, producenter, konsulenter og ledere indenfor scenekunstmiljøet kan igen søge om at komme med i det internationale netværksprogram for scenekunst, ISPA. Leder for Teater Momentum Marianne Klint fik meget udbytte af legatet, da hun først havde fundet hoved og hale og hvem er hvem i det store, verdensomspændende netværk

17-11-2014

Den fleksible overgangsordning forlænget til 2016

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har forlænget Den fleksible overgangsordning - foreløbig til og med sæson 2015/16

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.