Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

ARTIKLER

Følg med i scenekunsten!
Tilmeld dig ovenfor hvis du vil modtage Prosceniums ugentlige nyhedsoversigt (udsendes mandage)
<567891011121314>
 
21-05-2014 | artikel nr. 4561
del

Alle børn skal møde kunst og kultur

Foto: Nicolas Tobias Følsgaard

Kulturminister Marianne Jelved lancerer en ny, tredelt strategi for ’Børn og unges møde med kunst og kultur’. Der er sat 40 mio. kr. over fire år til at virkeliggøre strategien.

”Kultur … jeg har hørt det ord før”. Sådan lød det fra en lille pige i en video, der blev vist til pressemødet i Filmhuset i går, tirsdag 20. maj, hvor kulturminister Marianne Jelved løftede sløret for en ny strategi for børns og unges møde med kunst og kultur.

Om fire år vil alle danske børn, fra de helt små i kravlealderen til de unge i knallertalderen, ikke bare have hørt om kultur. De vil opleve og bruge kunsten og kulturen som en naturlig del af deres dagligdag - hvis altså det står til Kulturministeren, og den nye strategi bliver en succes.

Strategien, der er tredelt med fokus på henholdsvis små børn, skolebørn og unge, indeholder en række konkrete initiativer, som Kulturministeriet har afsat 40 mio. kr. over de næste fire år til. Blandt andet har Kulturministeriet afsat 10 mio. kr. til at oprette kulturtjenester, der skal formidle kontakt mellem det lokale kulturliv på den ene side og daginstitutioner og skoler på den anden side ude i landets kommuner.

Kommunerne skal til lommerne

Det er kommunerne, der rent praktisk skal føre ministeriets strategi ud i livet. Og kommunerne skal også til lommerne og være med til at finansiere de forskellige initiativer i strategien. Til pressemødet gav kulturministeren udtryk for, at hun har stor tillid til, at kommunerne vil gribe den bold, hun nu har spillet ud. Når den nye folkeskolereform træder i august, er kommunerne nemlig forpligtet til at sikre et samarbejde mellem skolerne og det lokale kultur-, musik- og idrætsliv.

”Der står i loven, at kommunerne skal samarbejde, ikke at de kan”, lød det fra kulturministeren på pressemødet. Og hun understregede, at hun vil holde kommunerne op på den forpligtelse, hvis det mod forventning viser sig, at kommunerne ikke tager imod kulturministeriets håndsrækning på 40 mio. kr. og kommer i gang med at sætte initiativer i værk på børne- og ungekulturområdet.

Men hvorfor er det egentlig så vigtigt, at børn og unge møder kunst og kultur? Det handler om, at det er en vigtig del af det at blive dannet som menneske, mener Marianne Jelved, som siger:

"I en hverdag hvor rigtig meget individualiseres og måles i dets synlige og målbare nytteværdi, skal vi give plads til, at børn og unge også får mulighed for at udvikle sig som mennesker. Kunst og kultur giver anledning til refleksion og fordybelse, og når børn maler, synger, laver teater eller spiller på instrumenter afprøver de nye udtryksformer og bliver en del af nye fællesskaber.”

TIO: Så er det nu, teatre!

I Teatrenes Interesseorganisation (TIO) hilser formand Gitta Malling den nye børn- og ungestrategi velkommen.

”Det er et godt initiativ, som man næsten kun kan bakke op om. Det er skønt, at kulturministeren vil gøre en indsats for, at alle danske børn og unge møder kunst og kultur igennem deres opvækst. Man kan indvende, at det er en meget ambitiøs plan i forhold til, at der kun er afsat 40 mio. kr. over fire år. Der er en stor økonomisk opgave at løfte for kommunerne, hvis ministerens strategi skal lykkes. Men jeg håber virkelig, at kommunerne bakker op – og jeg håber også, at teatre i hele Danmark løber deres kommuner på dørene og byder ind i forhold til strategiens forskellige initiativer, måske særligt de initiativer der knytter sig til Den åbne skole. Hvis man vil bruge kunst og kultur som en løftestang i forhold til børns identitetsdannelse og almene dannelse, så har scenekunsten en stor og vigtig rolle at spille”.

Dansehallerne får tilskud

Der er et par scenekunstneriske tiltag på kulturministeriets liste over initiativer, der skal understøtte den overordnede strategi om at få kunsten og kulturen ud til alle børn. Blandt andet yder Kulturministeriet et årligt tilskud på 0,5 mio. kr. i fire år til Dansehallerne, som i samarbejde med kommuner landet over skal få dans ud til børn. Og særligt som en del af strategien for unges møde med kunst og kultur vil Kulturministeriet styrke C:NTACT, Teater Glad og Opgang2 i arbejdet med at lave kunstneriske projekter for unge med forskellige kulturelle og sociale baggrunde.

Den nye strategi for skolebørns møde med kunst og kultur skal bl.a. resultere i:

* Oprettelse af lokale kulturtjenester, der skal binde dagtilbud, skoler og det lokale kunstner- og kulturmiljø sammen

* Kulturkufferter med bøger, film og kulturpas til lokale kulturtilbud til børn i ’udfordrede’ områder

* Filmkuffert der kan stimulere børns fortællelyst og filmforståelse

* Ungekulturår 2015 hvor de unge selv står for indholdet

* Efteruddannelse af pædagoger, så man kan inddrage billedkunst i arbejdet på børneinstitutioner

Læs mere om kulturministerens børn- og ungestrategi ’Det begynder med børn’ her 

23-01-2015

Regeringspartierne er positive overfor Kulturens Analyseinstitut

Det lykkedes ikke at finde startkapital til en KulturTanken, der skulle sætte fokus på værdien ved kunst og kultur. En kreds af frivillige arbejder nu i stedet på etableringen af et Kulturens Analyseinstitut. Målet er via indsamlet viden at give kunsten en stemme i samfundsdebatten. Regeringspartierne bakker op.

22-01-2015

Jelved: Der skal prøves nye ting

Det var en veloplagt kulturminister, der fredag den 16. januar bød velkommen til Scenekunstdialog 2015 i Dansehallerne. Marianne Jelved opfordrede til, at teaterbranchen tør eksperimentere mere.

20-01-2015

Jelved er lydhør overfor input

Kulturministeren var begejstret efter konferencen Scenekunstdialog 2015, der fandt sted den 16. januar i Dansehallerne. Jelved er klar til at se på, hvordan flere løsningsforslag kan realiseres.

19-01-2015

Cantabile-forestilling understøtter bibliotekets kerneopgave

Cantabile 2 optræder med den publikumsinddragende forestilling ”ORD MELLEM RUM” på Bibliotek Frederiksberg. Vicebibliotekschef glæder sig over det uvante samarbejde.

16-01-2015

Små børns møde med kultur bliver kortlagt

Nu bliver det kortlagt, hvordan små børn møder kunst og kultur i deres hverdag. Resultaterne fremlægges i foråret 2015.

14-01-2015

Det internationale arbejde på CPH:STAGE 2015

Et af CPH STAGE’s vigtigste indsatsområde for 2015 bliver styrkelsen af festivalens internationale aspekter. Som del af dette er Miriam Frandsen blevet ansat som international projektleder, og er fra januar ansvarlig for udvikling og koordineringen af festivalens internationale tiltag. Ønsket er at skabe yderligere opmærksomhed om dansk scenekunst international.

12-01-2015

Have og Jelved danner fælles front

Mens teaterpraktikerne efterlyser flere midler eller omfordeling af den statslige kunststøtte, ønsker Christian Have i lighed med kulturministeren, at private virksomheder og fonde i stigende grad skillinger til. Professor emeritus Jørn Langsted er bekymret over den udvikling.

09-01-2015

TIO holder fyraftensmøde den 23. januar

Fredag den 23. januar holder TIO fyraftensmøde for potentielle medlemmer på Københavns Musikteater. Mødet er gratis og åbent for alle, men der er tilmeldingsfrist den 19. januar.

08-01-2015

Debattører ønsker ændringer i kunststøtten

De seneste måneder har en lang række aktører blandet sig i kunststøttedebatten på Altinget.dk blandt andet med kritik af fordelingsprincipperne, bud på nye indsatsområder og løsningsforslag.  Proscenium.dk giver dig overblikket. 

07-01-2015

NextDoor Project - scenekunst i krydsfeltet mellem iscenesættelse og virkelighed

I mødet mellem det autentiske og det fiktive, dokumentaren og fiktionen, skabes et rum hvor vi kan indleve os i verden og samtiden fra perspektiver anderledes end vores egne skriver Ingrid Tranum Velásquez; koreograf, iscenesætter og danser i NextDoor Project til proscenium.dk.

05-01-2015

Projektstøtteudvalget for scenekunst efterlyser forestillinger fra provinsen

Datoen for ansøgningsfristen, beløbsstørrelsen og kriterierne for puljen til præsentation af forestillinger i København og på Frederiksberg nævnes som mulige barrierer, der gør det svært for provinsens forestillinger at nå frem til scenerne i hovedstaden.

19-12-2014

Proscenium holder juleferie

Julen banker på og juleferien er lige om hjørnet. Sommerens energifyldte måneder er afløst af travlhed med møder og de sidste opgaver inden årets afslutning. Proscenium trækker stikket de næste tre uger. Vi er tilbage mandag 5. januar

18-12-2014

Teater flytter ind på folkeskole

Den musisk-kreative profilskole i København, Sønderbro Skole på Amager, er i foråret 2014 blevet lykkeligt forlovet med det turnerende musikteater QUASI teater. Teatret har forvandlet skolens Samlingssal i kælderen til teatersal og prøvesal. Ved siden af salen er der lager til turneforestillinger og teknisk udstyr. Mod brug af lokalerne skal teatret invitere skolens elever ind til forestillinger som testpublikum eller til workshops.

15-12-2014

Thomas Eisenhardt skaber ”Årets dans” i 2015

Det bliver lige som et computerspil, hvor man danser igennem forskellige verdener, fortæller Åben Dans’ kunstneriske leder.

12-12-2014

Ny lov for de scenekunstneriske uddannelser

Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Med loven samles scenekunstuddannelserne i en landsdækkende institution og vil på sigt overgå til bachelor- og kandidatuddannelser.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.