05.12.18

Camp skal kvalificere ansøgninger til ny pulje

Kulturministeriet vil med den nye pulje ”Kulturbroen til børn og unge” styrke muligheden for partnerskaber mellem kulturaktører og boligsociale aktører i udsatte boligområder. Partnerskaberne skal udmunde i projekter for børn og unge i disse områder.

Slots- og Kulturstyrelsen er den 14. januar 2019 værter for en camp i Vollsmose Kulturhus i Odense, hvor aktører, der er interesserede i søge midler fra Kulturministeriets pulje ”Kulturbroen til børn og unge”, kan få inspiration til det videre arbejde og hjælp til at kvalificere deres ansøgninger. Tilmeldingen er åben nu, og de 100 gratis pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet dog med geografiske hensyn, så potentielle projekter fra hele landet kan få plads på campen. Tilmeldingsfristen er den 3. januar 2019.

Slots- og Kulturstyrelsen skriver i en pressemeddelelse, at campen, der åbnes af kulturminister Mette Bock, vil veksle mellem ”… praksisnære inspirationsoplæg og deltagerens arbejde med at udvikle og kvalificere egne projektidéer. Campens formål er at lette og kvalificere ansøgningsproceduren for ansøgerne og give partnerskaberne mellem aktører fra det boligsociale område og kulturområdet et fælles afsæt for at skabe metodeudviklende projekter for børn og unge i udsatte boligområder i hele landet.”

Deltagelse i campen vil blive vægtet positivt i ansøgningsproceduren, skriver styrelsen desuden.

Fakta: Initiativet ”Kulturbroen til børn og unge” er på i alt 4 millioner kroner. Initiativet består af en pulje på 3,6 millioner kroner, en projektmodningscamp og etablering af et videndelingsnetværk på tværs af de projekter, der får støtte fra puljen. Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen

Tilmeld dig campen og se programmet

Læs mere om puljen og ansøgningsproces

Følg “Børn, unge, kunst og kultur” på Facebook