21.06.18

Christian Have og Michael Christiansen: Afliv kulturlivets støttebegreb

I en kronik bragt i Jyllandsposten den 11. maj 2018 og på Christianhave.dk går Christian Have og Michael Christiansen til angreb på det kulturstøttebegreb, vi gennem en årrække har vænnet os til at forstå kulturen ud fra:

“I mere end et halvt århundrede har støttebegrebet nemlig domineret debatten om, hvad de offentlige kulturkroner skal gå til. Retorisk har begrebet fastlåst både fortalere og skeptikere i en diskurs, der gør kulturen til en størrelse, der modtager almisser fra det offentlige. Som en énvejstransaktion, hvor det offentlige giver, og kulturen modtager.”

Istedet burde vi tale om langsigtede samfundsvinvisteringer, når vi giver penge til kunst og kultur, mener Christian Have og Michael Christiansen, som kommer med en række eksempler på kulturinitiativer “der tydeliggør, at der vitterligt er tale om investeringer, som både beriger borgernes ånd og den samlede samfundsøkonomiske bundlinje.”

Læs hele kronikken.