Modtag ugentlig nyhedsbrev
tilmeld
afmeld
     
 
OPSLAGS-
TAVLEN
SE FLERE
     
 
 
   
       
 

FAQ

 
06-02-2007 | artikel nr. 1209
del

FAQ: Er refusionsordningen blevet forringet?

Hvad sker der med amts-institutioner og refusion efter strukturreformen?

Spørgsmål:
 
”Vi har solgt en forestilling til et Gymnasium og fortalt dem at de ville kunne få halvdelen refunderet, fordi sådan plejer det at være med en amtslig institution. Nu ser det ud til at de er kommet i problemer, fordi de pr. 1. jan. er blevet selvejende, og så gælder refusionsordningen ikke længere.
 
Kan det virkelig passe, at alle de tidligere amtslige institutioner, som nu er blevet selv-ejende er røget ud af refusionsordningen?”
 
Svar:
 
Ja, desværre. Reglerne fro refusion er de samme - kommunale institutioners udgifter refunderes, men ikke selv-ejende institutioners udgifter. Så de institutioner, der i konsekvens af amtets nedlæggelse er blevet selv-ejende -  får ikke længere automatisk refusion.  De skal ansøge kommunen om at gå ind i projektet.
 
Baggrund:
 
Reglerne er sådan at ifølge Teaterlovens § 25 refunderer staten 50 pct. af kommuners udgifter excl. moms ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater. Det betyder i praksis, at når en kommunal institution køber en refusionsgodkendt teaterforestilling, kan kommunen få refunderet 50 pct. af forestillingens pris excl. moms fra staten.
 
Privatskoler, selvejende institutioner, teaterforeninger, statsinstitutioner og andre ikke-kommunale/amtskommunale institutioner kan kun få glæde af refusionsordningen, hvis de modtager et særligt tilskud fra kommunen eller amtskommunen til køb af børneteater og opsøgende teater. Hvis man ønsker at udnytte refusionsordningen i forbindelse med et arrangement, skal man derfor tage kontakt til sin kommune og lave en aftale.
 
Bemærk at refusionsordningen bliver forvaltet forskelligt fra kommune til kommune. Enkelte kommuner og amtskommuner er slet ikke opmærksomme på muligheden af at få refunderet 50 pct. af deres udgifter til køb af teaterforestillinger/ -billetter. I det tilfældet skal du måske gøre forvaltningen opmærksom på refusionsordningen.
 
Tag kontakt til Teatercentrum, som vejleder i de præcise detaljer på:
 
Tlf: 35 30 44 00 - (ma - fre, kl. 10-15)
 
Alternativt kontakt Kunststyrelsen:
 
Tlf: 33 74 45 00 (ma - fre, kl. 9-16)
E-mail: teater@kunststyrelsen.dk
 
Red.
23-01-2015

Regeringspartierne er positive overfor Kulturens Analyseinstitut

Det lykkedes ikke at finde startkapital til en KulturTanken, der skulle sætte fokus på værdien ved kunst og kultur. En kreds af frivillige arbejder nu i stedet på etableringen af et Kulturens Analyseinstitut. Målet er via indsamlet viden at give kunsten en stemme i samfundsdebatten. Regeringspartierne bakker op.

22-01-2015

Jelved: Der skal prøves nye ting

Det var en veloplagt kulturminister, der fredag den 16. januar bød velkommen til Scenekunstdialog 2015 i Dansehallerne. Marianne Jelved opfordrede til, at teaterbranchen tør eksperimentere mere.

20-01-2015

Jelved er lydhør overfor input

Kulturministeren var begejstret efter konferencen Scenekunstdialog 2015, der fandt sted den 16. januar i Dansehallerne. Jelved er klar til at se på, hvordan flere løsningsforslag kan realiseres.

19-01-2015

Cantabile-forestilling understøtter bibliotekets kerneopgave

Cantabile 2 optræder med den publikumsinddragende forestilling ”ORD MELLEM RUM” på Bibliotek Frederiksberg. Vicebibliotekschef glæder sig over det uvante samarbejde.

16-01-2015

Små børns møde med kultur bliver kortlagt

Nu bliver det kortlagt, hvordan små børn møder kunst og kultur i deres hverdag. Resultaterne fremlægges i foråret 2015.

14-01-2015

Det internationale arbejde på CPH:STAGE 2015

Et af CPH STAGE’s vigtigste indsatsområde for 2015 bliver styrkelsen af festivalens internationale aspekter. Som del af dette er Miriam Frandsen blevet ansat som international projektleder, og er fra januar ansvarlig for udvikling og koordineringen af festivalens internationale tiltag. Ønsket er at skabe yderligere opmærksomhed om dansk scenekunst international.

12-01-2015

Have og Jelved danner fælles front

Mens teaterpraktikerne efterlyser flere midler eller omfordeling af den statslige kunststøtte, ønsker Christian Have i lighed med kulturministeren, at private virksomheder og fonde i stigende grad skillinger til. Professor emeritus Jørn Langsted er bekymret over den udvikling.

09-01-2015

TIO holder fyraftensmøde den 23. januar

Fredag den 23. januar holder TIO fyraftensmøde for potentielle medlemmer på Københavns Musikteater. Mødet er gratis og åbent for alle, men der er tilmeldingsfrist den 19. januar.

08-01-2015

Debattører ønsker ændringer i kunststøtten

De seneste måneder har en lang række aktører blandet sig i kunststøttedebatten på Altinget.dk blandt andet med kritik af fordelingsprincipperne, bud på nye indsatsområder og løsningsforslag.  Proscenium.dk giver dig overblikket. 

07-01-2015

NextDoor Project - scenekunst i krydsfeltet mellem iscenesættelse og virkelighed

I mødet mellem det autentiske og det fiktive, dokumentaren og fiktionen, skabes et rum hvor vi kan indleve os i verden og samtiden fra perspektiver anderledes end vores egne skriver Ingrid Tranum Velásquez; koreograf, iscenesætter og danser i NextDoor Project til proscenium.dk.

05-01-2015

Projektstøtteudvalget for scenekunst efterlyser forestillinger fra provinsen

Datoen for ansøgningsfristen, beløbsstørrelsen og kriterierne for puljen til præsentation af forestillinger i København og på Frederiksberg nævnes som mulige barrierer, der gør det svært for provinsens forestillinger at nå frem til scenerne i hovedstaden.

19-12-2014

Proscenium holder juleferie

Julen banker på og juleferien er lige om hjørnet. Sommerens energifyldte måneder er afløst af travlhed med møder og de sidste opgaver inden årets afslutning. Proscenium trækker stikket de næste tre uger. Vi er tilbage mandag 5. januar

18-12-2014

Teater flytter ind på folkeskole

Den musisk-kreative profilskole i København, Sønderbro Skole på Amager, er i foråret 2014 blevet lykkeligt forlovet med det turnerende musikteater QUASI teater. Teatret har forvandlet skolens Samlingssal i kælderen til teatersal og prøvesal. Ved siden af salen er der lager til turneforestillinger og teknisk udstyr. Mod brug af lokalerne skal teatret invitere skolens elever ind til forestillinger som testpublikum eller til workshops.

15-12-2014

Thomas Eisenhardt skaber ”Årets dans” i 2015

Det bliver lige som et computerspil, hvor man danser igennem forskellige verdener, fortæller Åben Dans’ kunstneriske leder.

12-12-2014

Ny lov for de scenekunstneriske uddannelser

Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Med loven samles scenekunstuddannelserne i en landsdækkende institution og vil på sigt overgå til bachelor- og kandidatuddannelser.

Proscenium er de danske teatres portal til internettet.
Artikler på Proscenium skrives og redigeres af TIO's sekretariat.
Opslagstavlen på Proscenium er brugerdrevet; TIO fralægger sig ethvert ansvar for indlæg på opslagstavlen.