22.05.18

Fremtidens investering i scenekunst

Som led i arbejdet mod en ny scenekunstreform havde kulturminister Mette Bock inviteret scenekunstbranchen til debat og idéudveksling til konferencen Stemmer for scenekunsten den 14. maj 2018 i Odense.

Over 300 aktører fra forskellige hjørner af branchen var mødt op, med hver deres ståsteder og holdninger til de fremtidige reformer. Dagen bød på livlige diskussioner og spændende forslag fra de fremmødte. Mens vi venter på, hvordan kulturministeren så vælger at gøre brug af de mange indspil, får I her et kort overblik over konferencens vigtigste oplæg og diskussioner.

Frihed til at udvikle sig
”Vi er lige så meget gæster, som publikum er det”, sagde Mille Marie Dalsgaard om sit arbejde med at blive en aktiv medspiller i lokalmiljøet omkring Sydhavn Teater. At åbne sig op over for omverdenen og inddrage publikum var et tilbagevendende bud på, hvordan teatrene kan tænke nyt både med hensyn til publikumsudvikling og indtjeningsmuligheder.

Aarhus Teater, Mungo Park og Det Kongelige Teater var inviteret til at dele ud af deres erfaringer med at åbne deres scener og huse op for både kunstneriske samarbejdspartnere, erhvervsliv og publikum. Det giver ikke kun profit men gavner også udviklingen af teatret, fortalte Trine Holm Thomsen, teaterdirektør på Aarhus Teater. Grundlæggende mente oplægsholderne dog, at driftsstøtte fra staten bør danne basis for at kunne skabe sådanne muligheder.

Om staten, som Mette Bock udtrykte det, kun bør agere driver af udvikling, og om statsstøtte betyder, at teatrene har begrænset frihed til den udvikling, var der delte meninger om.

Samarbejder på tværs
Et andet spor var at skabe samarbejder på tværs af teaterbranchen. Lars Seeberg, formand for Projektstøtteudvalget for Scenekunst, fremlagde sine visioner om en initiativgruppe på tværs af teatre, der skal generere ny viden og nye samarbejde, ikke mindst for at gøre scenekunsten mere tilgængelig for vores daginstitutioner og skoler.

Netop børns møde med scenekunsten har fyldt meget i debatten og mange på konferencen pointerede, at kulturministeren måtte gå i samråd med undervisningsministeren om, hvordan lærerne fremover så skal finde ressourcer til at vælge teateroplevelserne til.

Vi har brug for de opsøgende teatre
Mange af de teatre, der spiller på skoler, biblioteker og institutioner, har ingen fast scene. TIOs formand, Dorthe Skøtt Bébe, fremlagde TIO, DTF og Dansk Skuespillerforbunds forslag om at oprette en ny kategori i scenekunstloven, hvorunder de opsøgende teatre uden fast scene kan modtage et flerårligt tilskud til kontinuerlig drift:

”Scenekunstlandskabet har behov for de opsøgende teatre. De yder et vigtigt bidrag til det samlede udbud af scenekunst i Danmark. Uden de opsøgende teatre uden egen scene vil diversiteten i gæstespilsudbuddet på fx landets egnsteatre, små storbyteatre og teaterforeninger blive væsentligt mindre, og ikke mindst er en stor del af børne- og ungdomsteaterudbuddet bygget op omkring opsøgende teatre, der spiller på daginstitutioner, skoler, biblioteker og lignende både i Danmark og internationalt.,” sagde Dorthe Skøtt Bébe.

Du kan også læse hele TIO, DTF og Dansk Skuespillerforbunds forslag her.

Støtte = investering
Endelig lagde kulturministeren vægt på, at vi i diskussionen om teatrenes økonomi skal til at øve os i at kalde det en investering i scenekunsten, når staten yder kunststøtte. Hun anerkendte dermed statsstøtten som en investering i såvel udviklingen af ny og vedkommende kunst som en stadig bevarelse af vores kulturarv – og ikke en art overførselsindkomst.

Vi ser frem til at følge kulturministeriets videre reformarbejde. Indtil da fortsætter debatten på facebook-siden Dine ønsker til fremtidens scenekunst.

Læs Politikens og Berlingskes artikler om konferencen.