25.10.18

Høringssvar: Mere drama på skoleskemaet

Hvis regeringen ønsker at styrke elevers innovative og kreative evner, bør de sidestille drama med billedkunst og musik i nyt lovforslag. Det siger Dansk Teaters Louise Stenstrup idag i Altinget på baggrund af høringssvar fra Dansk Teater og Skuespillerforbundet.

I et lovforslag vil regeringen indføre toårige obligatoriske valgfag i udskolingen indenfor musik, billedkunst, madkundskab og håndværk og design. Bag forslaget er en bred politisk aftale, der blev indgået 12. juni i år.

Her bør drama dog sidestilles med de øvrige praktiske og kunstneriske fag som billedkunst, musik og madkundskab, påpeger Dansk Teater og Skuespillerforbundet bl.a. i et høringssvar.

Læs hele høringssvaret.

Lige så væsentligt som billedkunst og musik
”Jeg ser ingen logisk forklaring på, hvorfor musik og billedkunst har den status i folkeskolen, de har, i forhold til dramafaget. Særligt ikke ud fra de præmisser, som ligger til grund for lovændringen,” siger Louise Stenstrup til Altinget i artiklen “Teatre efterlyser mere drama på skoleskemaet”, den 25. oktober 2018.

Heller ikke ifølge Per Fibæk Laursen, der er professor i pædagogik ved DPU, Aarhus Universitet, er der nogen rationel forklaring på udeladelsen af dramafaget i lovforslaget:

”Billedkunst og musik har været veletablerede fag i folkeskolen i henholdsvis 100 og 200 år. Drama har ikke nær den samme solide tradition i folkeskolen. (…) Men ud fra de argumenter, der bruges i dag, er det svært at se, hvorfor drama skulle være mindre væsentligt end musik,”siger han.

Læs hele artiklen.

Foto: Det Kongelige Teater