07.11.18

Navnenyt: Tanja Duus er ny jurist i Dansk Teater

Fra 1. november 2018 er Tanja Duus ny jurist i Dansk Teater. Tanja skal i samarbejde med Charlotte Bach varetage opgaverne med rådgivning, sparring og forhandling indenfor overenskomstområdet, samt ansættelsesretlige – og immaterialretlige problemstillinger

Vi har spurgt hende, hvad hun glæder sig til i det nye job, og hvad hun tager med sig til Dansk Teater:

Hvad glæder du dig allermest til at skulle i gang med som jurist i Dansk Teater?
“Jeg glæder mig allermest til at møde Dansk Teaters medlemmer og til at komme tættere på/blive klogere på scenekunstbranchen. Derudover så har jeg en forventning om, at alle de kreative mennesker, der er ansat på teatrene vil give mig en masse spændende og udfordrende juridiske problemstillinger, som jeg kan kaste mig over.”

Hvilke erfaringer tager du med dig til Dansk Teater?
“Jeg tager naturligvis mine erfaringer med medlemskontakt, juridisk sagsbehandling og forhandlingssituationer med mig. Men derudover så tager jeg også et stort kendskab til kulturhvervet og især rettighedsområdet med mig.”

Hvad kan medlemmer f.eks. få hjælp til, hvis de ringer til dig?
“Medlemmerne skal naturligvis fortsat ringe med de juridiske problemstillinger, som de står overfor, og så vil vi besvare dem bedst muligt, men Dansk Teaters primære rådgivningsområder er fortsat den kollektive arbejdsret, ansættelsesretten og immaterialretten.”

Mere om Tanja
“Jeg er 30 år, og jeg blev færdiguddannet jurist i marts 2016. Siden da har jeg været ansat som konsulent i Copydan AV-foreningerne (rettighedsforvaltningsorganisation, der indgår licensaftaler omkring brug af tv, film mv. på vegne af kulturhvervet og indholdsbranchen repræsenteret ved de kreative fagforbund (Dansk Skuespillerforbund, Danske Dramatikere m.fl.)). I Copydan har jeg primært beskæftiget mig med licensaftaler på skole- og formidlingsområdet, dvs. indgåelse af aftaler med det meste af uddannelsessektoren, museer, biblioteker m.fl.

I det hele taget har ophavsretten fyldt en stor del af mit liv de seneste par år, bl.a. har jeg også under min studietid beskæftiget mig med ophavsretten som studentermedhjælper i Dansk Journalistforbunds juridiske afdeling, hvor jeg varetog størstedelen af forbundets ophavsretssager.”

Du kan skrive til Tanja på td@danskteater.org.