16.10.18

#NejTak – #HerGårGrænsen

Den 14. oktober udtalte Louise Stenstrup sig til Tv2 News om TV2’s rundspørge blandt skuespillere om effekten af #MeToo-kampagnen. I den forbindelse har hun skrevet følgende debatindlæg. 

Af direktør Louise Stenstrup, Dansk Teater

Den 15.oktober 2018 var det præcis ét år siden, at Alyssa Milano retweetede sin venindes tweet med hashtagget #MeToo. På alene ét døgn blev hashtagget brugt mere end en halv million gange på Twitter, og blev dermed startskuddet på en global debat om magtmisbrug og seksuel chikane på arbejdspladser særligt inden for film- og teaterbranchen. Et år efter viser en ny rundspørge, som TV2 har gennemført blandt skuespillere, at ca. 74 % af de adspurgte mener, at MeToo-debatten har haft en positiv effekt på arbejdsmiljøet i film- og teaterbranchen.

Der er ingen tvivl om, at MeToo-kampagnen har været et wake-up call i branchen, og at den massive offentlige debat, der blev rejst med MeToo, har åbnet branchens øjne for eksistensen af et usundt arbejdsmiljø og usunde magtstrukturer. Den åbne og offentlige debat om seksuelle krænkelser og chikane har derfor også været afgørende for, at det nu både offentligt og i branchen er blevet legitimt at italesætte oplevelser, man tidligere måske har fejet under gulvtæppet. Og den har været afgørende for, at det er blevet legitimt at sige fra, hvis man oplever, at ens grænser overskrides. #MeToo er således blevet den svages ret til respekt.

Men en kulturændring sker ikke ”over-night”. Det er et langt og sejt træk. Og når ca. 41 % i TV2’s rundspørge svarer, at der fortsat er et problem med sexchikane, er det 41 % for mange. Det viser, at der også fremover er behov for både at holde fokus på problemerne med seksuel chikane og den arbejdsmæssige tone, og ikke mindst at få skabt nogle rammer på de enkelte arbejdspladser, der giver rum for åbenhed, og hvor der er klare retningslinjer for, hvad der er i orden. Den opgave er i høj grad en ledelsesmæssig opgave og en problemstilling, der skal løses lokalt på den enkelte arbejdsplads.

Her handler det om at få skabt en kultur, som understøtter, at man kan sige fra uden at frygte for ens ansættelsesmæssige vilkår, og hvor der er klare rammer for, hvad der er acceptabel adfærd under f.eks. castings, under optagelser og ikke mindst efter tæppefald ved receptioner, præmierefester mm.

Selvom sexchikane langt fra er et isoleret problem i film- og teaterbranchen, eksisterer der her formentlig nogle arbejdsmæssige forhold, der kan betyde, at der er en større risiko for, at sådanne situationer opstår. Det handler bl.a. om, at der i højere grad end i andre brancher er større jobusikkerhed, som kan betyde, at man måske ikke i samme udstrækning tør sige fra, eller måske er mere villig til at overskride sine grænser af frygt for ikke at få rollen eller ikke at blive genansat. Det skyldes måske også mindre klare arbejdsmæssige rammer. F.eks. er det en branche, hvor det sociale og det faglige ofte smelter sammen. Og en branchen, hvor der i mange situationer indebærer fysisk kontakt og nærvær. Det kan være meget individuelt, hvor ens grænser går, og hvad der opfattes som spøg og humor eller som krænkelser. Derfor er det også vigtigt, at der lokalt på arbejdspladsen skabes en åbenhed og respekt for, at man kan sige fra. Og ikke mindst, at det får konsekvenser, hvis nogen oplever seksuel chikane. Teatrene er intet uden deres ansatte, og derfor er der også både en vilje og et stort ønske om at skabe et godt arbejdsmiljø blandt branchens aktører.

En samlet branche bestående af både arbejdsgivere, arbejdstagere, uddannelsesinstitutioner mm er derfor også gået sammen og igangsat initiativer, som både skal medvirke til at skabe klarhed over problemernes omfang, og give branchens aktører nogle redskaber som f.eks. fælles retningslinjer, kurser mm, som kan anvendes til at skabe de nødvendige rammer lokalt for et trygt arbejdsmiljø, hvor der er åbenhed og klare rammer, og hvor der er respekt for og bakkes op om den, der siger: #NejTak #HerGårGrænsen.

Foto: Fra TV2 News søndag den 14. oktober 2018.