15.02.19

Con Amore Kulturpris 2019

Kultur skabes med kærlighed og gode rammer! Derfor åbner amatørorganisationerne AKKS og DATS nu for nomineringer til Con Amore Kulturpris 2019.

Con Amore Kulturpris hylder kommunernes vigtige opbakning og støtte til amatørkulturen.

Fristen er 26. maj 2019, og man indstiller kommunen på www.akks.dk/conamore.
Såvel enkeltpersoner som foreninger kan indstille deres kommune.

Con Amore Kulturpris gives til den kommune, som – ”med kærlighed” – gør en ekstraordinær indsats for at få det lokale foreningsbaserede kulturliv til at blomstre. Samtidig er tanken bag prisen, at vinderkommunen kan inspirere kulturindsatsen i andre kommuner.

Ved indstilling af kommunen skal der lægges vægt på:

– at den skaber gode rammer for amatørkulturens udøvere (musikken og te-atret mm.)
– at den har en nedskrevet kulturpolitik
– at den støtter nye, banebrydende projekter
– at den møder amatørkulturen med lydhørhed og praktisk og/eller økono-misk opbakning.
– Indstillingen kan også indeholde ting, som ikke er indeholdt i ovenståen-de, men som indstilleren er særlig glad for.

Con Amore Kulturpris 2019 uddeles til et stort awardshow i forbindelse med Kulturmødet på Mors. Med en præmie på 8.000 kr. belønner AKKS og DATS den enkeltperson eller forening, som har indstillet den endelige vinderkommune. Pengene skal bruges på kulturel aktivitet efter indstillerens valg.