11.03.19

Dramatiker Væksthus optager 6 nye dramatikerspirer

Søg forløbet ”DV-19/20”. Ansøgningsfrist 15. juni 2019.

Dramatiker Væksthus vil give personer med interesse for at skrive for det professionelle børne- og
ungdomsteater mulighed for at udvikle deres talent, stifte bekendtskab med scenekunstmiljøet for B&U og
danne et netværk, der kan støtte de seks nye spirer i deres fremtidige karriere inden for området.
Dramatiker Væksthus er et frirum til at eksperimentere i – både individuelt og sammen som hold.

Forløbet udvikles og forandres løbende ud fra tidligere erfaringer, inspiration fra scenekunstmiljøet,
tendenser inden for dramaturgi og fortællekunst, debatter om børns og unges vilkår – samt ud fra de
aktuelle deltageres baggrund, ønsker og behov.

På et væksthusforløb arbejdes der med øvelser, der i et progressivt forløb opfordrer til learning by doing,
og som stimulerer evnen til at udmønte ideer, skrive om og skærpe fokus og egen tone i teksterne. Der
lægges vægt på lyst til at lege og udfordre sig selv i emner, genrer og målgrupper, reade hinandens
tekster og give tilbagemeldinger og udveksle erfaringer.

Selve DV 19-20 består af 8 samlinger, der hver løber over 4 dage. Samlingerne finder sted i
københavnsområdet. Som en del af de 8 samlinger er også deltagelse i Aprilfestivalen i Holbæk og en
workshop med Teater Hund & Co.

DV 19-20 støttes af Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Scenekunst med en 1-årig bevilling. DV
søger om forlængelse til 2 år, så holdet kan få det optimale 2-årige DV 19-21-forløb. Jane Rasch er DV’s kunstneriske leder og gennemgående vejleder på alle samlinger. Kenneth Gall er producent.

Den 15. juni 2019 er der ansøgningsfrist til DV 19/20. Ansøgningen består af tre opgaver, man skal
løse og indsende. Herefter overtager en jury arbejdet med at vurdere og udvælge blandt de indsendte
opgavebesvarelser og tekster. Inden juryen modtager ansøgningerne anonymiseres alt materiale.

Juryen består af:
– Marc van der Velden, sceneinstruktør og teaterleder for ZeBU, formand for DV
– Jesper B. Karlsen, dramatiker
– Tomas Lagermand Lundme, dramatiker og forfatter
– Alexandra Moltke Johansen, dramatiker
– Mette Kruse, leder af RadioDrama
– Stephan Pollner, teaterchef og instruktør
– Jane Rasch, dramaturg, kunstnerisk leder af DV

Optagelsesweekend og endeligt optag
Ansøgere får besked, om man er kommet videre til den 2-dages optagelsesweekend eller ej fredag d. 9.
august 2019. Under optagelsesweekenden får de indbudte en introduktion til Dramatiker Væksthus, man
skriver en masse opgaver, og man bliver interviewet af medlemmer af juryen. Optagelsesweekenden
finder sted på Teatret Fair Play i Holbæk i weekenden den 24. og 25. august 2019.

Det planlægges at invitere 12 ansøgere til optagelsesweekend. Beskeden om man er optaget eller ej på
DV 19/20 meldes direkte til de indbudte deltagere d. 4. september. Det forventes, at der optages 6
dramatikere-spirer.

Dramatiker Væksthus opfordrer til et bredt ansøgerfelt – både hvad angår køn, alder, etnicitet, baggrund,
seksuel orientering og geografisk spredning. Dog skal man være fyldt 20 år og kunne skrive på dansk.
Læs mere om de 3 opgaver, ansøgningsbetingelser, ansøgningsrunderne, økonomi, kalenderen for
alle samlinger mv. på: www.dvhus.dk.

For mere information kontakt: Kenneth Gall, 22 86 41 40