19.02.19

EKSIL på HAUT – frist 1. marts

I april tilbyder HAUT 2 eksiler á 1-uges varighed til to danskbaserede (scene)kunstnere eller (scene)kunstgrupper.

HAUTs Eksil er et format for udviklingsarbejde, hvor scenekunstnere får tid, rum og økonomi til at fordybe sig i scenekunstneriske eksperimenter. Eksilet afsluttes med at arbejdsrummet åbnes for publikum.

HAUT kuraterer udviklingsprojekter som:
– udvikler nye sceniske sprog og formater
– udfordrer gængse traditioner og vaner
– forholder sig til samfundet og en global virkelighed
– sætter fokus på det vi ikke ser.

HAUT kuraterer ikke: 
– færdiggørelse af produktioner

Praktisk:
1. Eksil er d. 1. – 7. april 2019. 2. Eksil er d. 8. – 14. april 2019 Indledende produktionsmøde vil for begge grupper finde sted i marts. Efter Eksilet skal begge kunstneriske team skrive en refleksionsrapport over deres kunstneriske proces. Forløbet afsluttes med et evalueringsmøde for holdet og HAUT. Der vil være mulighed for at sparre med HAUTs kunstneriske leder frem mod og under Eksilet.

HAUT tilbyder:
– tilgang til store scene (hverdage 9-18, weekend 9-16)
– tilgang til scenetekniker (efter aftale) – tilgang til enkel teknikpakke (efter aftale)
– honorar på kr. 6.250,00 DKK pr. medvirkende (max. 5)
– materialestøtte på op til kr. 3.000,00 DKK
– visning af udviklingsprojekt for publikum
– sparring med kunstnerisk leder på HAUT – administration af projektet i Eksil perioden

Som kunstner i Eksil forventes du at:
– deltage i HAUTs dokumentationsformat Sharing Praxis
– dokumentere den kunstneriske proces løbende og dele dokumentationen med HAUT
– at være nysgerrig på at dele den kunstneriske proces med et publikum

Sådan søger du/I:
Send følgende:
1. En motiveret ansøgning, der beskriver det konkrete projekt, du vil arbejde med under Eksilet. Hvem du samarbejder med, hvad du vil undersøge i samarbejdet – hvorfor og hvordan (koncept, arbejdsmetode, realisering). Beskriv gruppens faglighed og praksis, samt hvad I vil have ud af den åbne visning for publikum, og hvilke visioner og fremtidsdrømme I har for projektet.
2. CV på alle i gruppen med navn, adresse, kontaktoplysninger, uddannelse og erfaring listet efter årstal (max 1 side).
3. Dokumentations- og inspirationsmateriale (valgfrit)
4. Ønsket teknisk set-up (valgfrit)
5. Hvilken af de ovennævnte eksilperioder du/I er interesseret i.

Ansøgningen sendes i en samlet PDF-fil til opencall@hautscene.dk. Ansøgningsfrist d. 1. marts 2019.

I kurateringen lægger vi vægt på en velfunderet faglighed og erfaring med egen (scene)kunstnerisk praksis. Kunstnere, der tidligere har haft Eksil på HAUT, er velkomne til at søge.