13.12.18

FÅR302-gæstespilsprofil: Open call

Teater FÅR302 inviterer hermed professionelle kunstnere til at ansøge om at sætte deres kunstneriske aftryk på vores gæstespilsprofil i perioden 1. januar 2020 – 30. juni 2021.

Teater FÅR302 vil skabe et alsidigt og inkluderende rum, hvor:

 • der er plads til både scenekunst, samt værker fra andre kunst- og vidensfelter, der udfordrer, beriger og udvider rammerne for scenekunsten
 • der opstår intime møder mellem værk og publikum
 • vi udvisker grænserne og hierarkierne mellem sansning, intellekt og følelse
 • målet IKKE er at ensrette kunsten og insistere på kun én vej
 • kunsten er levende og insisterer på kontraster, overraskelser og udfordringer

 

Vi ønsker at præsentere et mangfoldigt repertoire af værker fra uafhængige kompagnier, enkeltstående kunstnere og diverse projektkonstellationer. Vi modtager både ansøgninger fra projekter, som vises på Teater FÅR302’s intimscene, men også projekter, der opføres i byrummet og ikke-teaterrum, hvor der giver geografisk mening at samarbejde med Teater FÅR302 som præsentationsplatform.

 

Teater FÅR302 inviterer værker, der:

 • arbejder med performance, teater, tekst, dans/koreografi, video, installation, billedkunst, musik, cirkus, animation, lectures, dokumentar mm. (gerne tværæstetisk/-medielt)
 • har fokus på den æstetiske undersøgelse, det formmæssige eksperiment eller foretager koblinger til andre videns- og erfaringsfelter
 • både inddrager scenerummet og vores foyer (som er direkte forbundet med en trappe), hvilket giver plads til værker, der arbejder med flere rum og forskellige medier

 

SAMARBEJDE

Et samarbejde med Teater FÅR302 indeholder sparring med forretningsleder René Kruse om projektbeskrivelse, økonomi og fundraising, samt med kreativ producent og kommunikationsansvarlig Tine Byrdal om kunstnerisk koncept & kommunikation.

Med indeværende Open Call kan der ansøges om to typer samarbejder:

 

 1. FORESTILLINGER & UDVIKLINGSPROJEKTER (DEADLINE 3. JANUAR 2019, KL. 10)              
  Samarbejdet gælder projekter, som vil søge projektstøtte hos Statens Kunstfond d. 15. januar 2019 – eller som allerede har modtaget støtte. Teater FÅR302 assisterer med at gøre budget og projektbeskrivelse klar til ansøgningsfristen. Samarbejdet fortsættes i tilfælde af støtte fra Statens Kunstfond, i tilfælde af afslag kan samarbejdet fortsætte frem til en revideret ansøgning, hvis begge parter ønsker dette.udviklingsprojekter kan Teater FÅR302 bistå i arbejdet med evaluering af udviklingsforløbet og en eventuel videreførelse af arbejdet til en forestilling.

OBS: Udviklingsprojekter defineres af Statens Kunstfond som ”projekter, der kommer scenekunstmiljøet til gode. Det kan fx være forskning, laboratorievirksomhed, scenekunstudvikling og genreudvikling. Opstart, forstudier eller forarbejder til kommende forestillinger er almindelige projekttilskud. Der gives typisk max 150.000 kr. i tilskud.”

 1. PRODUCENTFORLØB (DEADLINE 31. JANUAR 2019, KL. 16)           
  Samarbejdet gælder projekter, som vil søge projektstøtte hos Statens Kunstfond d. 1. juni 2019.  Teater FÅR302 bistår i det kreative og produktionsrelaterede producentarbejde med at videreudvikle den kunstneriske idé, samt alt efter ansøgers ønsker og behov evt. assistere med at finde supplerende spillesteder, sammensætte det kunstneriske hold, samt gøre budget og projektbeskrivelse klar til ansøgningsfristen.Samarbejdet fortsættes i tilfælde af støtte fra Statens Kunstfond, i tilfælde af afslag kan samarbejdet fortsætte frem til en revideret ansøgning, hvis begge parter ønsker dette.

 

SÅDAN SØGER DU

Send et projektforslag pr. e-mail til: forretningsleder René Kruse, rene@faar302.dk

 

Forestillinger & udviklingsprojekter                Deadline: 3. januar 2019, kl. 10.00
Svar: 6. januar 2019

 

Producentforløb                                                                                  Deadline: 31. januar 2019, kl. 10.00

Svar: 14. februar 2019

 

Projektforslaget skal indeholde:                       OBS: Alt materialet skal samles i én vedhæftet fil.  

 • Projektbeskrivelse (max. 2 sider)
 • Ønsker til spilleperiode (helst flere muligheder)
 • Præsentation af de medvirkende (max 1 side pr. medvirkende kunstner)
 • billeder eller links til videomateriale fra samme/tidligere forestillinger/projekter

 

Vi kigger især på:

 • Den kunstneriske idé: Hvad er den tematiske/formmæssige undersøgelse?
 • Brugen af scenerummet: Hvordan er værket tiltænkt netop Teater FÅR302’s intime scenerum?
 • Forholdet til publikum: Hvilken målgruppe er værket rettet mod, og vil det kunne skabe interesse for scenekunsten hos nye publikummer?

  

PRAKTISK

Teater FÅR302 er et egenproducerende teater, der modtager projektstøtte af Statens Kunstfond. Grundet begrænset driftsøkonomi kan teatret ikke co-producere med kontante tilskud til projekter eller gratis lokaleleje og har ikke en fast tilknyttet produktionsleder eller PR-medarbejder.

 

Hvor tid & økonomi tillader det, varetager Teater FÅR302 regnskab og projektadministration mm. til en favorabel pris. Pris aftales individuelt med projekterne ift. ønsker til samarbejdet og arbejdets omfang.

Teater FÅR302 ønsker at give plads til mange forskellige bud på scenekunsten i løbet af en sæson. En periode vil derfor typisk bestå af 1-3 uge(r) til opstilling/prøver og 1-3 efterfølgende spilleuger.

Prisen for en opstillingsuge er 3.500,- kr. ex moms og 13.000,- kr. ex moms pr. spilleuge.

 

Prisen indeholder:

 • lokaleleje, el & rengøring
 • lån af teknisk udstyr efter aftale
 • bemanding af Teater FÅR302’s foyer, som varetager billet- og barsalg
 • synliggørelse på teatrets hjemmeside, sæsonprogram og sociale medier
 • sparring med scenemester Karl Jes Jessen om brug af scene og teknik