04.02.19

Konference om de nye udfordringer og anbefalinger for kulturbestyrelser

Kulturbestyrelserne står over for stadig stigende krav til ledelsesansvar, kompetencer og mangfoldighed.

Kom og hør om de nye anbefalinger for kulturbestyrelser formuleret i et samarbejde mellem et bredt udsnit af kulturlivet. Hør eksperter tale om to centrale strategiske udfordringer for kulturinstitutionerne, publikumsudvikling og forretningsudvikling.

Tid: Den 4. marts kl. 15.00 til 18.30
Sted: Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S
Gratis adgang: Tilmeld dig her.

Oplægsholdere:
Finn Schumacker, formand for Danske Kulturbestyrelser
Ingrid Elisabeth Handeland. Direktør for Norsk Publikumsudvikling
Søren Mikael Rasmussen, partner i Rasmussen og Marker og konsulent i forretningsudvikling
Frederik Fabricius Partner og indehaver af Culturenordic og ACES, London, specialist i forretningsudvikling for Kulturinstitutioner
Konferencens moderator er Lasse Marker, partner i Rasmussen&Marker

Program:
15.00 – 15.10 Moderator Lasse Marker indleder.

15.10 – 15.30 Anbefalinger til god ledelse i kulturinstitutionerne. Finn Schumacker, bestyrelsesformand for Danske Kulturbestyrelser.
Organisationer fra kultursektoren og Danske Kulturbestyrelser har sammen udviklet et nyt sæt af anbefalinger for god ledelse af kulturinstitutioner på baggrund af de stadigt stigende krav til kulturbestyrelserne.

15.30 – 15.45 Undersøgelse af de danske kulturbestyrelser. Ny viden om arbejdet i kulturbestyrelserne. Undersøgelsen har dannet baggrund for de nye anbefalinger om institutionsledelse.

15.45 – 16.00 Kaffepause

16.00 – 16.50 Publikumsudvikling,
Ingrid Elisabeth Handeland, direktør for Norsk Publikumsudvikling, Hvad er publikumsudvikling, og hvad er bestyrelsens rolle i at sikre et større publikum til kulturinstitutionen? Hvilket vidensbehov kræves i publikumsudvikling? Hvad kan tilskudsydere, fonde, bestyrelser og ledelser gøre? Norske og internationale erfaringer.

16.50 – 17.00 Strække-ben-pause

17.00 – 17.30 Forretningsudvikling i kultursektoren, Søren Mikael Rasmussen, partner i Rasmussen&Marker Hvordan skal forretningsudvikling i kulturinstitutionerne forstås? På hvilken måde er en kulturinstitution en forretning og, på hvilken måde er den en almennyttig kulturaktør? Hvordan kan kulturinstitutioner udvikle sine forretningsmæssige muligheder uden at sætte sin kulturelle legitimitet over styr?

17.30 – 18.00 Forretningsudvikling i Danmark og udlandet. Hvordan ser landskabet ud?, Frederik Fabricius, partner og indehaver af Culturenordic og ACES. De engelske kulturinstitutioner er ofte langt fremme, når det handler om at skaffe større egenindtægter. Hvad har de gjort, og hvad ser vi herhjemme og i det øvrige udland?

18.00 – 18.20 Publikumsudvikling og forretningsudvikling, hvordan kommer det til at præge bestyrelsesarbejdet i fremtiden? Drøftelse i salen.

18.20 – 18.30 Afslutning ved Finn Schumacker

Læs mere og tilmeld dig her.