30.01.19

Kursus i Italien ved Peter Kunz

Indtryk – en nøgle til kunstnerisk frihed

Dette kursus henvender sig til skuespillere, operasangere og musikere som ønsker at arbejde intensivt med deres kunst i 6 dage i smukke, uforstyrrede rammer. Det afholdes i den bilfri middelalderlandsby Castel-Vittorio, hvor Pia Scharling gennem en årrække har arrangeret kurser i bl.a. opera, yoga og malerkunst med stor succes. For første gang afholdes der nu et kursus for skuespillere.

Som deltager på dette kursus vil du få et fordybet kendskab til begrebet ’indtryk’, som kilde til den kunstneriske udfoldelse af krop, sind, emotion, følelse og formsætning af skuespillerarbejdet. Du vil desuden komme til at arbejde med konflikt og omsætning af konflikt til ’spil’, da dette er uløseligt relateret til indtryk.
Sammen skaber vi et laboratorium, hvor der arbejdes med originalitet og mindeværdighed i den fysiske, mentale og lydlige formsætning af en rolle og en scene.

På kurset vil du:
• Få arbejdet med indtrykkets tre elementer:
1: indtryk (det, der opleves).
2: indtryksrum (den stilhed indtryk, gennem adrenalin, skaber).
3: indtryksdynamik (al bevægelse og interaktion, som indtrykket sætter i gang).

• Få analysemetoder til at finde konflikter i scener for at skabe mening til disse.

• Få trænet at omsætte konflikter til de ’spil, der foregår mellem mennesker’, således at du selvstændigt kan finde ind til essensen af en scene, og derved skabe meningsfulde arrangementer og lege med dine medspillere.

• Få fornemmelsen af hvordan indtryk, konflikt og spil er en naturlig treenighed, der er uløseligt forbundet i energi og kunstnerisk udfoldelse.

• Få simple værktøjer og inspiration til at udvikle den kunstneriske formsætning af dine opgaver.

Der vil være mulighed for at medbringe eget materiale – f.eks. opgaver til næste sæson eller en drømme tekst/rolle – for de, der ønsker det. Alternativt stilles der egnet materiale til rådighed for arbejdet.

Undervisere
Undervisningen varetages primært af Peter Kunz, dramalærer ved Den Danske Scenekunstskole. Han assisteres af Sofie Alhøj, som er uddannet skuespiller ved Odense skuespillerskole og har fulgt Peters arbejde indgående gennem flere år.

Peter og Sofie skriver sammen bogen: ”På sporet af stilhed – en manual til skuespilleren”, som beskriver IRIS som arbejdsmetode.

IRIS er opstået på baggrund af Peter Kunz’ mangeårige erfaring som dramalærer og musiker.

Tilmelding og yderligere information findes her

Dato: 23.-29. juni 2019
Der er 12 pladser, som uddeles efter først-til-mølle-princippet.