29.11.18

Østerbro Teater søger kommunikationschef (barselsvikariat)

Om Østerbro Teater

Østre Gasværk Teater og Teater Republique er lagt sammen under navnet Østerbro Teater. De to teatre er hver for sig kendt for at levere scenekunst på højt niveau, vi er ambitiøse og professionelle i vores måde at arbejde på, men har en uformel omgangsform og sund arbejdskultur. Østerbro Teater producerer årligt 10-12 egenproduktioner.

Som ansvarlig for teatrets kommunikationsafdeling og redaktionelle platforme vil det være din fornemmeste opgave at synliggøre teatret, dets forestillinger og øvrige aktiviteter i pressen samt på sociale medier. Din indsats vil udgøre et væsentligt bidrag til, at vi kan realisere både de kunstneriske og vækstbaserede visioner for både Teater Republique og Østre Gasværk Teater, der til vores gæster kommunikeres som to forskellige teatre og dermed to forskellige brands. Vi ønsker at række ud til flere gæster, så vi kan fastholde vores position som et af landets førende teatre.

 

De centrale elementer i jobbet er følgende:

 • Som kommunikationschef indgår du i chefgruppen og refererer til direktør Emmet Feigenberg. Du arbejder i tæt sparring med salgs- og marketingchefen, som har det overordnede ansvar for salg, marketing og events.
 • Strategi, planlægning og aktiviteter: Du har det overordnede ansvar for kommunikation, PR (herunder presse) og sociale medier. Du implementerer de strategiske beslutninger og mål og er ansvarlig for en struktureret kommunikationsplanlægning, der går hånd i hånd med vores forestillingsplaner. Du udarbejder budgetter og mål for aktiviteterne, træffer beslutninger og står for ledelsesrapporteringen inden for eget område.
 • Eksekvering og opfølgning: Du er ”hands on” og evner at være operationel på alle aktiviteter gennem projektledelse, stram koordinering, opfølgning og selvstændig eksekvering. Du evaluerer og optimerer løbende.
 • Ledelse og teamwork: Du bliver chef for én medarbejder, en praktikant og i perioder et antal freelance-medarbejdere. Du samarbejder tæt med salgs- og marketingafdelingen samt den øvrige teaterledelse. Du er god til involvering, koordinering og afrapportering og forstår at motivere dine medarbejdere. Du er en meget stærk kommunikator.
 • Udtænke nye og innovative måder at tiltrække teatergæster på: Du er analytisk, arbejder med forbrugermønstre og -trends inden for oplevelsesøkonomi, og du ser nye muligheder og rammer for tiltrækning af relevante målgrupper til de forskellige scener. Du er glad for at arbejde med branding og er parat til at handle på opståede muligheder.
 • Samarbejder: Du opbygger og fastholder langvarige relationer, du er vant til at kommunikere med eksterne partnere og organisationer – både inden for og uden for kunst og kultur.

Din profil og baggrund

 • Ledelse og kultur: Du har lederevner, du er forretningsorienteret og har erfaring fra et tilsvarende job med kommunikation af kulturoplevelser som dit fokus. Du trives godt i ambitiøse kulturelle miljøer med mange forskellige faggrupper.
 • Presse: Du har erfaring med opsøgende pressearbejde, kan udarbejde en pressestrategi og formår at skabe gode og vedvarende presserelationer.
 • Sociale medier: Du har solid erfaring med og viden om arbejdet med sociale medier. Du formår at skabe en tydelig social medie-strategi samtidig med, at du både kan håndtere de daglige aktiviteter og det markedsføringsmæssige arbejde med annonceadministration og Facebooks Business Manager-modul.
 • Du er udadvendt og kontaktskabende.
 • Du er struktureret og metodisk, har et solidt kommercielt fundament og “værktøjskassen” i orden i relation til taktisk kommunikation og call to action, sociale medier og branding.
 • Du er analyserende, god til at planlægge, eksekvere og følge op. Du evaluerer sammen med teamet og optimerer løbende.
 • Du har en relevant uddannelse som cand.mag., strategisk kommunikation og formidling, journalistik eller tilsvarende.
 • Du har masser af energi, engagementet er din drivkraft, og du trives som leder for en afdeling eller har erfaring som projektleder for større projekter inden for kulturoplevelser.
 • Du har en stærk vindermentalitet – og kan håndtere modstand.
 • Dit sprog er fejlfrit, du skriver godt, og du har eminent grammatisk tæft. Du kan formulere dig overbevisende og begå dig i forskellige miljøer. Med fordel også på flere sprog.
 • Kendskab til kulturbranchen er en forudsætning.

Stillingen og ansøgningen

Du vil få en spændende stilling i et dynamisk team, hvor dagene aldrig er ens. Du vil komme til at møde skuespillere, instruktører, produktionsfolk og kunder fra mange forskellige brancher, som alle finder netop vores teatre og forestillinger interessante. Der er tale om en stilling med et stort ansvar, som du selv kan være med til at forme, og hvor du virkelig kan se resultaterne af din indsats.

Vi søger en barselsvikar om muligt med start primo/medio februar 2019, alt efter din jobsituation. Barselsvikariatet er på ét år, dvs. til 1. februar 2020. Vi vil bestræbe os på at holde samtaler løbende, efterhånden som vi får ansøgningerne ind. Send derfor allerede i dag en motiveret og kortfattet (max en A4-side) ansøgning samt CV til kommunikationschef@osterbroteater.dk mærket ”Kommunikationschef”, dog senest onsdag den 12. december 2018. Spørgsmål til stillingen kan stiles til kommunikationschef Marie Louise Rolffes på mail maro@osterbroteater.dk. Planlagte ansættelsessamtaler vil blive afholdt mandag den 7. og tirsdag den 8. januar 2019.