20.12.18

Puljen: Scenekunst børn, unge og voksne

Der er to frister om året: Professionelle scenekunstaktører kan ansøge om projekttilskud i indeværende og næste sæson til vinterfristen. Til sommerfristen kan der søges om både projekttilskud og driftstilskud.

Frister

* Note: DEADLINE er inden kl. 24.00 på ansøgningsdatoen. Der er to frister om året: Til fristen 15. januar kan der KUN søges om projekttilskud! Til fristen den 1. juni kan der søges om projekttilskud og driftstilskud. OBS! Ansøgningsvejledningen opdateres senest en måned før hver ansøgningsfrist. Denne ansøgningsvejledning er opdateret i forhold til fristen 15. januar 2019.

Hvem kan søge?

Professionelle scenekunstaktører: mindre teatre, scenekunstgrupper og uafhængige scenekunstnere.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside i referatet fra Projektstøtteudvalget for Scenekunsts behandlingsmøde.

Er du berettiget til at søge?

Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne, Den Jyske Opera og teatrene under det Københavnske Teatersamarbejde kan ikke søge jf. Scenekunstloven kapitel 8, § 18, stk. 1.

Se betingelser for samarbejde med de store institutionsteatre.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond skal fremme scenekunsten i Danmark og dansk scenekunst i udlandet.

Formålet med puljen er at fremme scenekunst med høj kunstnerisk kvalitet, herunder:

  • at fremme udviklingen af nye scenekunstformer og anden eksperimenterende virksomhed indenfor scenekunst, herunder
    • scenekunstvirksomhed og projekter, der henvender sig til børn, unge og voksne
    • tværkunstneriske projekter

Læs mere om puljen