01.10.18

PS Profil: Teatret OM

For at lære Dansk Teaters medlemsteatre lidt bedre at kende på tværs af geografi, størrelse og arbejdsform har vi i en serie bedt dem skiftes til at være ugens profil. I denne uge svarer kunstnerisk leder Sandra Pasini fra Teatret OM.

1. Hvad er I særligt optagede af på jeres teater i øjeblikket?
Pt. arbejder vi med tre større projekter/forestillinger:
LIGHTHOUSES som startede i sommeren 2017 er et projekt om migration og lokalsamfund ad to spor: 1) Et bredt kulturarbejde med lokal involvering, mange samarbejdspartnere, bottom-up ideudvikling, workshops og netværksmøder der munder ud i kulturelle byttehandler. 2) Produktion og regional turne med Historier fra Havet (arbejdstitel) – en site specific forestilling i og omkring fyrtårne. I prøveperioden inviteres frivilliggrupper til eksperimenter om publikumsdeltagelse i forestillingen.
Vi arbejder rundt i Region Midt: I vores hjemkommune Ringkøbing-Skjern, på Samsø og Helgenæs samt ved Bovbjerg Fyr på Jyllands vestkyst. Forestillingen spilles alle 4 steder i maj/juni 2019.

I oktober har vi premiere på forestillingen LYT, hvor jeg genoptager min klovnefigur Spugna i en soloforestilling om en vagabond på planeten E, hvor naturen er næsten forsvundet. Sammen med robotten OMG, tager Spugna ud på en mission.

Og så forbereder vi næste års UR-NAT International Performance Art Festival i Ringkøbing-Skjern Kommune, som finder sted i august 2019, hvor vi samtidig kan fejre vores 30 års jubilæum.

2. Hvilket nyt initiativ har I haft mest held med?
Her vil jeg nævne LIGHTHOUSES.

Vi bor i landets arealmæssigt største kommune og det har altid vores vigtigt for os at inddrage naturen i vores arbejde og samarbejde med mange forskellige grupper af borgere fra hele kommunen.

Foruden slutproduktet – selve forestillingen ved fyrtårnene 2019 – samler LIGHTHOUSES mange af de aspekter, der er vigtige for os: arbejdet med børn og unge, inklusion af forskellige kulturer og minoriteter og mødet mellem mennesker gennem kulturelle byttehandler.

LIGHTHOUSES har også betydet en større synlighed og knyttet stærkere bånd til andre områder i regionen.

3. Hvad glæder I jer mest til i den kommende sæson?
Premiere og turne til Jordan med LYT i oktober 2018, og senere præsentation på Aprilfestivalen og hos Teatret Zeppelin i maj 2019.
Produktion og turne med Historier fra Havet (arbejdstitel).
Og så glæder jeg mig til forberedelserne af UR-NAT festivalen og af vores jubilæum, som fejres i august med samarbejdspartnere fra Danmark og udlandet.

4. Hvad står øverst på teatrets ønskeliste?
Vi ønsker os altid at bruge mere tid på fordybelse i det kunstneriske arbejde og prioritere de aktiviteter, vi anser for at være en del af vores DNA.

Vi står på et springbræt af muligheder og vi ønsker os en udvidelse af teatrets fysiske rammer, som i højere grad end nu kan rumme en udvikling af de muligheder. I øjeblikket har vi til huse i en ombygget fabrik, der huser administration, teatersal, foyer, lager og værksted. Konkret ønsker vi os en større teatersal, så vi kan præsentere større produktioner samt en prøvesal så det bliver enklere at arbejde på flere ting parallelt, f.eks. have forestillinger og gæstespil samtidig med produktionsarbejdet. Det vil også forbedre muligheden for at tilbyde residencies til andre kunstnere.

5. Hvad er den største teaterpolitiske udfordring netop nu?
Udfordringen i disse tider er at bevare et klarsyn og træffe kunstneriske valg ud fra en vision, der er båret af varme og fordybelse. Valg som udspringer af nødvendigheden af at konfrontere sig selv med verden, idet man fastholder sin kunstneriske identitet og tilstræber at administrere tiden – ikke ved at løbe efter den, men ved at gå med den. At gå med den forstået som, at det er ´én selv, der tager beslutningerne, at have den rette mængde tid til refleksion og at løbe risici på sin egen foranledning.

De politiske strømninger i verden presser os til at producere resultater i højt tempo, hvilket kan forringe kvaliteten af det vi producerer.
Jeg er italiener og har i mange år boet og arbejdet i Danmark. Der er helt sikkert store forskelle mellem Danmark og Italien på de muligheder, man har som kunstner for at realisere sine drømme. Selvom muligheder og ressourcer er større i Danmark betyder det ikke, at vi ikke har udfordringer her.

Det er vigtigt at vi står sammen om at vise politikere og andre beslutningstagere, at kunsten er en helt nødvendig livskilde for et menneske.

Jeres stafet-spørgsmål: Hvad vil I gerne spørge næste profilteater, Folketeatret, om?

Hvad virker mest henholdsvis skræmmende og ansporende på jer?