16.10.18

Puljen til en tidlig kulturstart er åben for ansøgninger

Puljen til en tidlig kulturstart skal bidrage til, at alle børn i dagtilbud i Danmark møder kunst og kultur af høj kvalitet. Der er deadline for ansøgninger tirsdag den 15. januar 2019.

I 2017 modtog blandt andet Det Lille Teater og Marionet Teatret i Kongens Have, Filiorum og seks dagtilbud i København N. støtte til projektet Hva’ laver de? – små børns indtryk og udtryk, når de ser teater. Ligeledes modtog Aaben Dans og Teatret Fairplay også støtte til pædagogiske udviklingsprojekter, og de er blot eksempler på, hvordan partnerskaber mellem teatre, dagtilbud og andre kulturinstitutioner kan føre til ny viden og udvikling i forhold til børn og unges møde med kunst og kultur.

Se listen over andre tidligere bevillinger fra puljen til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner her.  

Ambitionen bag den nye pulje til en tidlig kulturstart er, at børn og unge uanset deres sociale baggrund, eller hvor i landet de bor, skal have mulighed for at tage stilling til kunst, opleve teater og musik etc. Puljen støtter udviklingen af nye partnerskaber og udvidelsen af eksisterende partnerskaber og kunst- og kulturaktiviteter, som er målrettet børn i dagtilbud. Der kan også søges om midler, der går til aktiviteter i forbindelse med kompetenceudvikling af det pædagogiske personale og kunst- og kulturformidlere.

Slots- og Kulturstyrelsens kontorchef i Museer, Ole Winther, siger:
”Med ”Puljen til en tidlig kulturstart” bygger vi videre på de gode erfaringer med partnerskaber, vi allerede har oplevet, når det handler om børns møder med kunst og kultur i dagtilbud. Puljen kan søges af både kommuner, samarbejder på tværs af kommunegrænser, kulturinstitutioner som museer og teatre og de forskellige dagtilbud, så der er næsten ingen grænser for, hvad der kan lade sig gøre. Så vores opfordring er: Søg nu puljerne og vær med til at gøre en forskel for børn og unge i Danmark, så endnu flere får mulighed for at møde kunst og kultur.”

Puljen har særligt fokus på brede samarbejder med ophæng i kommunernes strategier, hvor klare målsætninger og forankring af læring er i fokus fra begyndelsen.

Senere på efteråret vil der desuden komme en pulje, der støtter kunst- og kulturprojekter for børn og unge i udsatte boligområder, hvor projekterne skal bygge bro mellem børn og unge, lokale kulturinstitutioner og kulturaktører.

Læs mere om puljen og ansøgningsprocessen.

Kilde: Pressemeddelelse

Foto: Gitte Lotinga