04.10.18

Danmarks Statistik og Scenit digitaliserer scenekunststatistikken

Nu bliver det snart nemmere at indberette data til Danmarks Statistik. Scenit, der driver databasen Tereba, skal samarbejde med Danmarks Statistik om en digitalisering af scenekunststatistikken. Der er to formål med digitaliseringen. For det første kan statistikken blive mere fyldestgørende og dermed give et bedre billede af aktiviteter og publikum til scenekunst i Danmark. For det andet betyder det administrative lettelser for teatrene.

Indtast kun ét sted
Baggrunden for, at Scenit kan levere data til Danmarks Statistik, er, at alle teaterproducenter og -arrangører i Danmark indtaster oplysninger om deres forestillinger i Tereba. Dermed bliver deres forestillinger synliggjort på scenen.dk, og data videresendes fx til Den Røde Brochure Online, Danmarks Teaterforeninger, CPH Stage og Kultunaut.

Samarbejdet mellem Scenit og Danmarks Statistik betyder administrative lettelser for teaterproducenterne. De oplysninger, som teaterproducenterne i forvejen indtaster i Tereba, stemmer nemlig overens med de oplysninger, som hvert år skal indberettes til Danmarks Statistik. Derfor skal teaterproducenterne fremover blot indtaste i Tereba. Herfra overføres oplysningerne til skemaet, og teaterproducenterne skal kun gennemse og godkende skemaet, inden det indsendes. Alt bliver samlet et sted, og det vil lette en del af teaterproducenternes administrative opgaver.

Enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen for musik og scenekunst, Henrik Wenzel Andreasen, udtaler:

”Vi forventer, at den nye væsentligt lettere indberetning til scenekunststatistikken vil medføre en kraftigt øget besvarelsesgrad fra teatrene, og set i et mere overordnet kulturpolitisk perspektiv vil det også være med til at skabe en bedre dokumentation af og større transparens omkring de aktiviteter, der gennemføres i kraft af den betydelige statslige støtte til scenekunsten.”

Vigtig viden om scenekunst
Tereba rummer en stor mængde viden om scenekunst i Danmark. Producenternes og arrangørernes indtastninger i Tereba er med til at udvide vores kendskab til scenekunst i Danmark. Men hvad skal al den viden så bruges til? Danmarks Statistik videreformidler oplysninger fra Tereba, som bl.a. skal styrke viden om teaterlivets geografiske udbredelse, publikum og genrer. Scenekunststatistikken er hovedsagligt til ære for kulturpolitikere, forskere, brancheorganisationer og pressen.

Danmarks Statistik kan kun opnå en korrekt scenekunststatistik, og dermed give et aktuelt billede af scenekunsten i Danmark, hvis teaterproducenter og –arrangører indtaster alle deres scenekunstaktiviteter i Tereba. Jo mere indhold Scenit kan viderebringe til Danmarks Statistik, jo bedre kan det blive tydeligt for kulturpolitikerne, at teater betyder meget for mange mennesker. Viden er vigtig, og vi kan stå stærkere som branche, hvis vi kan dokumentere udbredelsen af scenekunst i Danmark, udtaler Scenits direktør Johanne Prahl:

”Det er vigtigt at vi som branche kan dokumentere hvad vi laver og hvor stor en interesse der er for scenekunst i hele Danmark. Det er rigtigt tit statistik, der ligger grund for politiske beslutninger. Det er min overbevisning at en masse oplysninger ikke bliver indberettet. Det er altså som branche at skyde sig selv i foden, hvis vi ikke klart viser hvor meget der sker og hvor mange mennesker der ser det.”

På sigt vil Tereba kunne overføre flere og flere oplysninger til indberetningsskemaet, og Danmarks Statistik vil kunne viderebringe mere viden om scenekunst til offentligheden. Målet er at samle al indtastning ét sted, dvs. i Tereba, så det bliver nemmere for de teaterproducenter og arrangører, der sidder ved tasterne.

Fakta om Scenit:
Scenit er en not-for-profit selvejende institution, der skal fremme salg, synlighed og dokumentation af professionel scenekunst i hele Danmark. Scenit driver databasen Tereba og skaber dermed et fundament for synliggørelse af danske teaterliv via datadistribution til en række samarbejdspartnere. Hovedtanken med Tereba er, at alle teaterproducenter og -arrangører kun skal indtaste ét sted, hvorfra data videresendes.

Med støtte fra Kulturministeriet står Scenit bag de landsdækkende portaler scenen.dk og scenen.dk/produktionssiden. Der er indgået samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen om synliggørelse af professionelle teatres status i forhold til offentlig støtte og produktioners godkendelser til de forskellige støtteordninger. Disse data videresendes bl.a. til Den Røde Brochure Online og Den Grønne Brochure Online.

Scenit driver i samarbejde med BilletBillet www.teaterbilletter.dk og udgiver Teaterkataloget i Storkøbenhavn i dette samarbejde.

Kilde: Pressemeddelelse, Scenit