09.12.18

Teatret Masken fejrede 40-års jubilæum

Teatret Masken markerede sit 40-års jubilæum med en jubilæumsvisning af ”Nøddeknækkeren og Musedronningen” og efterfølgende reception fredag den 8. december 2018.

”Det var en rigtig dejlig dag og absolut vellykket,” fortæller Inger Mikkelsen, der udgør en tredjedel af Teatret Maskens kollektive ledelse, til Proscenium.dk.

Hun arbejdede første gang for Teatret Masken i 1986, så gik der nogle få år med uddannelse og familieforøgelse, men siden 1990 har hun været fastansat på teatret, som hun i dag leder sammen med Nils Kragh (produktion og tekniker), som har været med omtrent lige så længe, og Hannah Karina Mikkelsen (administration, PR og økonomi), der kom til i 2009.

Scrapbøger og egnsspil

”Vi havde besøg af en masse mennesker, vi har arbejdet sammen med gennem årene. Så der var mange [udbrud] med ”Ej, kan du huske…?” Det var dejligt. Vi har 40 års scrapbøger, som er blevet ajourført alle årene, hvilket jo er imponerende, så der blev kigget og fundet billeder. Det var sjovt,” fortsætter Inger Mikkelsen: ”Vi har talt sammen, at vi undervejs også har lavet 15 store og små egnsspil, det vi i dag kalder borgerteater, og der er jo rigtig mange lokale, der har været med i dem, og de kom også. Vi har glædet os til at se alle de mennesker.”

Ros fra borgmesteren

Blandt de 200 fremmødte gæster, der i bogstavlig forstand sørgede for fuldt hus, var også Guldborgsund Kommunes borgmester, John Brædder, som holdt tale.

”Vi havde borgmesteren til at sige nogle dejlige ord. Guldborgsund Kommune vil gerne være en dannelseskommune, så børn og unge kan få mod på at forfølge nogle drømme i deres liv, og det er vi jo med til med de forestillinger, vi laver. Først og fremmest vores børneforestillinger, som jo er udviklingshistorier, hvor man går så grueligt meget igennem, før man kommer helstøbt ud på den anden side, og så vores ungdomsforestillinger, der inddrager de unge. Det blev vi rost meget for,” fortæller Inger Mikkelsen.

Inger Mikkelsen, der udover at være en del af administrationen også er kostumier og scenograf på teatret, forklarer, at teatrets ungdomsforestillinger inddrager de unge fra første færd med workshops, øvelser, møder med skuespillere, instruktører, scenografer og dramatikere. På den måde bliver de unges input brugt direkte, når forestillingen skal skrives. Derefter følger en åben prøve, ligesom de unge er med til den såkaldte modelaflevering til scenografien.

”Her bliver de præsenteret for de tanker og ideer, der ligger bag scenografien. Og vores medarbejdere fortæller om deres arbejde, der er jo mange, der ikke er gået den lige vej. Der kan vi mærke, at det ligger bag de ansøgninger om praktik, vi får efterfølgende. De unge får øjnene op for det.”

Som en del af Guldborgsund Kommunes selvbestaltede status som dannelseskommune ligger, at kommunen køber billetter hos Teatret Masken, så alle skolebørn fra 0.-10 klasse en gang årligt kan komme i teatret. En lignende aftale har teatret med Maribo Kommune takket være et samarbejde med Nørregade Teatret om vinterforestillingen “Nøddeknækkeren og Musedronningen” – her er det 0.-6. klasse, som kommunen sørger for teateroplevelser til.

Generationsskifte i et magisk univers

Med de 40 år under bæltet, hvad skal der så ske frem mod 50-års jubilæet?

”I løbet af en fem års tid skal der ske et generationsskifte. Nils og jeg har rundet de 60 år, så der skal man se på, hvad Masken skal være fremover,” vurderer Inger Mikkelsen.

Men det, der fylder lige nu, er glæden over den traditionsrige vinterforestilling ”Nøddeknækkeren og Musedronningen”, der spiller frem til den 19. december. En forestilling, der med sin store fokus på scenografien, lyd, lys og effekter, på mange måder indrammer Teatret Maskens mission.

”Det er vigtigt for os at præsentere børnene for et magisk univers.”

Til foråret spiller Teatret Masken ungdomsforestillingen ”Eksplosioner” for 7.-10 klasse.

 

Jubilæumsfejringen på Teatret Masken blev indledt med “Nøddeknækkeren og Musedronningen”. Foto: Ingrid Riis