14.12.18

Udviklingsplatformen søger 10 nye mentees

Udviklingsplatformen for Scenekunst giver endnu en gang en række producenter og selvproducerende scenekunstnere mulighed for at sætte fokus på faglig og personlig karriereudvikling med Udviklingsplatformens mentorprogram.

I det 1-årige mentorprogram får de udvalgte mulighed for at få sat perspektiv på praksis og få faglig sparring. Via mentorprogrammet matcher kandidaterne med en kvalificeret mentor, som har værdifuld erfaring og indsigt relevant for netop mentee.

Udviklingsplatformen matcher med mentorer efterfølgende, således at mentees profil er afgørende for, hvilken mentor, der er bedst egnet. Mentorerne kan både være fra Danmark og udlandet.

Fire øremærkede mentee-pladser
To af Udviklingsplatformens fokusområder er at skabe flere muligheder for scenekunstens samarbejde med erhvervslivet samt øge det kulturelle entreprenørskab i scenekunstfeltet med henblik på at forbedre kommercielle indtjeningsmuligheder. Derfor har Udviklingsplatformen valgt at øremærke fire pladser til mentees, der er interesseret i at udvikle netop denne del af deres arbejde. Platformen ønsker derfor specielt ansøgninger med en fokus på erhvervssamarbejde og kulturelt entreprenørskab.

Fakta om forløbet

Mentor og mentee har i forløbet ca. 7 møder inkl. 3 obligatoriske fællesmøder, hvor det første møde finder sted den 9 april 2019 på Udviklingsplatformen for Scenekunst i København.

Som mentee forpligter man sig til at vidensdele resultatet af sit forløb, både til Udviklingsplatformen, men også på et afsluttende seminar i 2020. Mentorprogrammet er gratis, men man afholder selv rejseudgifter til alle møder.

Læs mere om ansøgningskrav og proces