11.01.19

Applaus gør status på publikumsudvikling i dansk scenekunst

Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om publikumsudvikling skal opbygge videns fundamentet og sikre forankring. Projektet Applaus, der er forankret under Udviklingsplatformen for Scenekunst, står bag.

Applaus indleder 2019 med at igangsætte en national undersøgelse, der skal afdække, hvordan den danske scenekunstbranche forholder sig til publikumsudvikling. Målet for undersøgelsen er de professionelle scenekunstaktører; fra Det Kongelige Teater, de store landsdelsscener og egnsteatrene til de små storby teatre og de frie uafhængige scenekunstnere. Når alle har svaret, vil det være første gang, at viden om publikumsudvikling indsamles på tværs af hele landet og scenekunstbranchens mange aktører.

”Vi er interesserede i at finde ud af hvordan de danske teatre arbejder med publikumsudvikling. Her har vi brug for teatrenes hjælp. Kun i samarbejde kan vi skabe resultater i de enkelte organisationer,” udtaler projektleder for Applaus, Lene Struck-Madsen, i en pressemeddelelse.

For at kunne fremme og understøtte publikumsudvikling i dansk scenekunst bedst muligt inddrages branchen allerede fra start med denne spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne af undersøgelsen vil foreligge i foråret 2019 og bliver en af hjørnestenene i Applaus’ arbejde med publikumsudvikling.

Teatre, teaterforeninger og kompagnier over hele landet modtager fredag d. 11. januar spørgeskemaet via e-mail, og spørgeskemaet skal besvares senest fredag den 25. januar. Samme spørgeskema udsendes igen om tre år, hvilket vil gøre det muligt at følge udviklingen omkring publikumsudvikling i branchen.

Om Applaus
I samarbejde med den danske scenekunstbranche vil Applaus gøre publikumsudvikling til en integreret del af teatrenes og de frie gruppers arbejde, målsætning og strategi. Missionen er at hjælpe teatrene og de frie grupper med at styrke deres relation til publikum og få nye publikumsgrupper, så både publikum og scenekunsten kan få større glæde af hinanden.

Det vil Applaus understøtte gennem seminarer og workshops og brugbare værktøjer, som kan implementeres i teatrenes arbejdsprocesser og rutiner.

Applaus er finansieret af Kulturministeriet og forankret hos Udviklingsplatformen for Scenekunst.