06.09.18

Det Kongelige Teater indgår nye partnerskaber om at få scenekunst på skoleskemaet

Det Kongelige Teater er gået sammen med flere kommuner i hele landet om at give børn og unge mulighed for at arbejde med klassisk musik og scenekunst i skolen.

I alt vil 45 partnerskabsskoler rundt om i Danmark sammen med Det Kongelige Teater arbejde på at gøre de klassiske kunstarter til en naturlig del af elevernes uddannelsesforløb de kommende år.

For i år gælder det skoler i Vanløse, Brønshøj, Vesthimmerland, Jammerbugt og Rebild, mens de første partnerskaber blev indgået sidste år med grundskoler på Amager og i Sønderborg, som stadig er med i forløbet.

Partnerskaberne indgås for to år og består i en række aktiviteter faciliteret af Det Kongelige Teater. Der er aktiviteter for elever i både indskolingen, på mellemtrinet og i udskolingen. Aktiviteterne er udarbejdet og afprøvet over de seneste år, og er nu blevet til en del af et toårigt forløb, som tilbydes skolerne i partnerskaberne. Gennem workshops for både lærere og elever, længere læringsforløb ude på skolerne, samt børne- og ungeforestillinger får eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med kunstarterne.

Dorthe Paulli, Outreach-chef på Det Kongelige Teater, siger om de nye partnerskabsaftaler:
”Vi glæder os over, at det igen er muligt at indgå partnerskaber med en lang række kommuner i hele landet. Ved at samarbejde fokuseret med de udvalgte kommuner og skoler bidrager vi til, at lærere, elever og samarbejdspartnere kan fortsætte arbejdet og benytte de værktøjer, de har fået gennem forløbet, når partnerskabsaftalen ophører.”

”En af Det Kongelige Teaters målsætninger er at være hele Danmarks teater og det betyder også at være relevante for endnu flere børn og unge. Det får vi i høj grad mulighed for at være med partnerskabsaftalerne, og vi glæder os over den opbakning, der er til projektet,” siger Dorthe Paulli.

Kilde: Pressemeddelelse
Foto: Pressebillede, Det Kongelige Teater