20.12.18

Kandidatuddannelse på Den Danske Scenekunstskole er en realitet

Den Danske Scenekunstskole har nu fået godkendt sin nye kandidatuddannelse i scenekunst, som lever op til europæiske standarder for videregående uddannelser.

Candidatus artis scenicae. Eller på dansk: kandidat i scenekunst. Det er den titel, de studerende der bliver optaget på Scenekunstskolens nye kandidatuddannelse, vil få, når de er færdiguddannede. Det er første gang, der bliver udbudt en kandidatuddannelse inden for det scenekunstneriske felt i Danmark.

De første kandidatstuderende begynder på den nye uddannelse i august 2019. Målet er at uddanne originale scenekunstnere, der kan udvikle scenekunsten og finde nye udtryksformer. Skolens fem grunduddannelser er i løbet af det seneste 1½ år blevet godkendt som kunstneriske bacheloruddannelser, og næste naturlige skridt var derfor muligheden for at udbyde en kunstnerisk kandidatuddannelse, der lever op til de europæiske standarder for videregående uddannelser.

“Det er kulminationen på mange års hårdt og ambitiøst arbejde, at vi nu kan uddanne de første kandidater i scenekunst. Vi forventer, at uddannelsen kommer til at skabe toneangivende scenekunstnere, der har et dybtgående praktisk og teoretisk kendskab til deres egen faglighed og en stærk kritisk bevidsthed om kunstens rolle i samfundet,” udtaler skolens rektor Mads Thygesen i en pressemeddelelse.

Vurdering er helt i top

Den nye kandidatuddannelse har fået den bedst mulige vurdering i forhold til alle akkrediteringskriterierne. I akkrediteringsinstitutionen godkendelse fra den 28. november hedder det blandt andet, at “uddannelsen vil blive tilknyttet et stærkt fagligt miljø”, og at “undervisergruppen tilsammen besidder brede faglige og kunstneriske kompetencer, som er dækkende for det scenekunstneriske område”.

Det glæder rektor Mads Thygesen, at Scenekunstskolen står så stærkt fagligt.

“Vores mål er at skabe et attraktivt læringsmiljø med vores dygtige undervisere og med flere stærke kunstneriske profiler fra ind- og udland. Jeg har netop udpeget den engelske dramatiker Simon Stephens som adjungeret professor, og han glæder sig rigtig meget til at være en af de faste undervisere på uddannelsen,” fortæller han.

Nye ansigter skal tegne uddannelsen

Derudover er der netop blevet ansat to professorer på Scenekunstskolen: Rasmus Ölme, der siden 2015 har været uddannelsesleder for bacheloruddannelsen i dans og koreografi og dramaturg Solveig Gade, der kommer fra en lektorstilling på Aarhus Universitet.

“Skolen befinder sig et ekstremt spændende sted i disse år, og jeg ser virkelig frem til sammen med skolens dygtige og dedikerede undervisere at udarbejde en kandidatuddannelse, der både giver de studerende rig mulighed for at udvikle deres egen kunstneriske signatur og på bedst mulig vis ruster dem til et liv på et prekært arbejdsmarked. Ikke mindst anser jeg det for et stort privilegium at skulle arbejde tæt sammen med dem, der kommer til at tegne fremtidens scenekunst: de studerende,” udtaler Solveig Gade i pressemeddelelsen.

I begyndelsen af det nye år vil der blive udpeget yderligere en professor, der skal fungere som kunstnerisk leder på kandidatuddannelsen.

Individuel kunstnerisk profil

Kandidatuddannelsen i scenekunst fungerer som en overbygning på de fagligheder, de studerende har tilegnet sig på bacheloruddannelsen. Der er plads til cirka 25 studerende om året, og der vil både blive optaget dimittender fra Scenekunstskolens uddannelser på bachelorniveau og fra tilsvarende uddannelser i udlandet.

Uddannelsen er opbygget, så alle ansøgere søger ind på et bestemt program, som de følger det første halve år. Programmet giver de studerende mulighed for at fordybe og specialisere sig i scenekunstens teori- og praksisfelter. Indholdet i programmerne udspringer af den kunstneriske udviklingsvirksomhed, der i forvejen foregår på skolen. Dermed adskiller kandidatuddannelsen i scenekunst sig fra akademiske kandidatuddannelser, fordi den ikke bygger på forskning, men derimod kunstnerisk viden og praksis.

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed fokuserer på kunstudøvelse som en handling, der skaber viden og indsigt. Kunstneren fordyber sig i et felt, en metode eller et materiale i en eksperimenterende kontekst, reflekterer over processen og dokumentere processen (f.eks. i artikelform).

Programmerne, der bliver udbudt, vil gå på tværs af de traditionelle fagskel inden for scenekunsten. Det vil sige, at forestillingsledere, produktionsledere, scenemestre, rekvisitører, scenografer, lyddesignere, lysdesignere, dramatikere, sceneinstruktører, skuespillere, musicalperformere, dansere og koreografer kan søge ind på samme program og arbejde i projektbaserede undervisningsforløb. Samtidig med lanceringen af kandidatuddannelsen sætter Scenekunstskolen gang i en kritisk gennemgang af bacheloruddannelserne med henblik på at styrke de faglige profiler og vægtningen af den kunstneriske praksis og produktioner.

Udbuddet af programmer vil løbende blive udviklet på baggrund af den aktuelle kunstneriske udviklingsvirksomhed på Scenekunstskolen.

Kandidatuddannelsen byder desuden på valgfag inden for alle scenekunstens discipliner, et semester med et projektorienteret forløb eller udveksling i udlandet for at styrke de studerendes internationale profil og netværk og endelig et afsluttende kunstnerisk projekt.

Læs mere om kandidatuddannelsen i scenekunst

Rektor for Den Danske Scenekunstskole, Mads Thygesen, glæder sig over, at skolen nu kan udbyde en kandidatuddannelse i scenekunst. Foto: PR