08.12.18

Ny forskning i kunst og sociale fællesskaber

I fællesskab med Norsk kulturråd igangsætter Statens Kunstfond et nyt forskningsprogram med udgangspunkt i den nordiske kunstscene. Det skal bidrage til nye perspektiver på, hvordan kunst virker i samfundet.

Statens Kunstfond har taget initiativ til et nyt fællesnordisk forskningssamarbejde, der skal kaste lys over forholdet mellem kunst og sociale fællesskaber. Tesen er, at kunstens oplevelser, indsigter og udfordringer er noget, der bringer mennesker sammen, og at kunst dermed er en del af det demokratiske samfunds infrastruktur. Den nye forskning skal blandt andet se på, hvordan kunst udfolder sig indenfor og selv bidrager til at etablere forskellige sociale fællesskaber, og hvordan den samfundsmæssige betydning af kunst kan forstås i en nordisk kontekst.

”Kunst spiller en afgørende rolle i samfundet. Vi vil i Statens Kunstfond gerne løfte samtalen om, hvad kunst kan. Derfor sætter vi gang i det nye forskningsprojekt, som skal bidrage til at udforske og formulere forskellige sider ved kunstens rolle og samfundsmæssige funktion. Vi håber med projektet at kunne udfolde den betydning og værdi mødet med kunst har for os alle, både som individer og i fælleskaber,” udtaler Michael Bojesen, formand for Statens Kunstfonds bestyrelse, i en pressemeddelelse fra Statens Kunstfond.

Interesserede forskere kan søge om at være med i forskningsprogrammet, der skal bidrage til at styrke forskningen om kunst- og kulturliv i Norden og til at øge samarbejdet mellem nordiske forskere på tværs af forskningstraditioner.

Læs om projektet