20.11.18

Ny pulje bygger bro mellem udsatte boligområder og kulturlivet

Som en del af Kulturministeriets indsats på børne- og ungeområdet kan man nu søge puljen ”Kulturbroen til børn og unge”, der giver børn og unge fra udsatte boligområder bedre muligheder for at møde kunst og kultur. Deadline for ansøgninger er fredag den 15. februar 2019.

Kulturbropuljen til børn og unge er på 3,6 millioner og har fokus på at skabe metodeudvikling og netværk på tværs af det boligsociale og det kulturelle område.

Enhedschef Ole Winther, Museer i Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Vi håber, at kulturinstitutioner og kulturaktører landet over vil gribe chancen til at indgå nye samarbejder med parter fra udsatte boligområder. Kunst og kultur har et kæmpe potentiale for at give børn og unge i udsatte boligområder nye muligheder og for at bygge bro mellem børn og unges nærmiljøer og den omkringliggende verden. De forskellige kunstarter kan netop være den drivende kraft, som vores kulturinstitutioner og kulturaktører kan stille til rådighed i samarbejdet med parter fra boligsociale områder.”

Som et led i ansøgningsprocessen afholder Slots- og Kulturstyrelsen en camp i januar 2019, hvor alle interesserede inviteres til en fælles udviklings- og inspirationsdag. Campen skal understøtte metodeudvikling, debat og etableringen af nye partnerskaber.

Alle, der overvejer at ansøge puljen, anbefales af Slot- og Kulturstyrelsen at deltage i campen. Programmet for campen vil blive offentliggjort mandag den 3. december, hvorefter tilmeldingen også er åben.

 

Fakta om puljen ”Kulturbroen til børn og unge”

Kulturbropuljen til børn og unge kan søges af partnerskaber mellem aktører og institutioner fra henholdsvis det boligsociale område og det kulturelle område.

Puljens formål er dels at give flere børn og unge fra udsatte boligområder mulighed for at møde og engagere sig i kunst og kultur og dels at sikre en brobygning mellem parter fra udsatte boligområder og lokale kulturinstitutioner og -aktører. j

Initiativet ”Kulturbroen til børn og unge” er på i alt 4 millioner kroner. Det består af en pulje, en projektmodningscamp og etablering af et videndelingsnetværk på tværs af de projekter, der får støtte fra puljen.

Læs mere om puljen og ansøgningsproces

Kilde: Kulturministeriet

Foto: Sarah Jane