03.12.18

Ny rapport dumper ideen om fælles nordisk kulturvaneundersøgelse

Kulturanalys Norden har undersøgt mulighederne for at lave en fællesnordisk kulturvaneundersøgelse blandt børn og unge. Instituttet konkluderer, at det rent praktisk vil være umuligt og foreslår i stedet alternative muligheder.

En kvantitativ undersøgelse af børn og unges kulturvaner i Norden lyder umiddelbart som spændende læsning, men i en ny rapport vurderer Kulturanalys Norden, der beskæftiger sig med kulturanalyse i de nordiske lande, at landene har så forskellige metoder til dataindsamling, at det rent praktisk vil være umuligt at lave en fælles måling.

I stedet anbefaler Kulturanalys Norden, at der i stedet organiseres et nordisk seminar med fokus på børn og unges kulturvaner, og at de fem nordiske landes kulturvaneundersøgelser på forhånd samles, så seminarets fokus bliver fælles nordiske, kulturpolitiske emner.

Blandt de udfordringer, som rapporten nævner, ved at måle børn og unges kulturvaner er, at kulturbegrebet, ikke mindst i denne gruppe er under konstant forandring. Samtidig kan kvantitative afvigelser i målemetoder ikke opvejes af kvalitative interviews, da de ikke er repræsentative.

I Danmark blev den første kulturvaneundersøgelse lavet i 1964, og børn og unges kulturvaner har været en del af undersøgelserne siden begyndelsen. Hermed er Danmark det nordiske land, der i denne sammenhæng har det længste tidsperspektiv på kulturvaner. Den seneste kulturvaneundersøgelse herhjemme er “Danskernes Kulturvaner 2012”.

Læs Nordisk Kulturanalys’ rapport her