28.08.18

Ny rapport om erfaringer med åben skole

Hvordan kan folkeskoler samarbejde med lokalsamfundet og kulturlivet gennem åben skole? Det kommer en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut med inspiration og gode råd til. 

Mange skoler er allerede godt i gang med åben skole, som blev indført med folkeskolereformen, men nogle steder er der brug for gode råd og ny inspiration til, hvordan skolerne kan arbejde sammen med lokalsamfundets kultur-, fritids- og erhvervsliv. Ved for eksempel, som man gør i Vordingborg, at samarbejde med det lokale egnsteater, Cantabile 2, om forløb med professionelle scenekunstnere, som styrke elevernes evne til at være entreprenante, innovative og kreative, mens lærerne får kompetenceudvikling gennem samarbejdet.

Det er blot et af de udviklingsprojekter, en ny erfaringsopsamling fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har samlet for at give erfaringer og gode råd videre til andre skoler. Den nye evaluering sætter fokus på, hvordan den åbne skole kan integreres yderligere i skolernes dagligdag, og hvordan kvaliteten af undervisningen kan øges.

Kulturministeriet og Undervisningsministeriet står bag den nye rapport, som evaluerer et fælles projekt med åben skole i folkeskolen. Her har 31 kommunale åben skole-projekter modtaget støtte fra Undervisningsministeriet og Kulturministeriet gennem puljen ’Åben skole – lokale samarbejder og national videndeling.’

Formålet med støtten er at udvikle samarbejdet mellem kommuner, skoler og eksterne læringsmiljøer.

Kulturminister Mette Bock siger:
”Børn og unge skal møde kunst og kultur i folkeskolen. Det er en vigtig del af deres udvikling og dannelse. Derfor håber jeg, at kommuner, skoleledere, lærere og kunst- og kulturlivet vil bruge de mange gode eksempler til, at børn og unge får endnu flere gode oplevelser”.

Fakta om åben skole
Åben skole er en betegnelse for, når landets skoler samarbejder om undervisningen med lokale virksomheder og det lokale kultur- og foreningsliv. Ambitionen er, at eleverne på den måde får en anderledes og mere praksisnær undervisning. Dertil øger det elevernes kendskab til samfund og foreningsliv.

Læs hele rapporten på www.kum.dk. 

Læs mere om rapporten og åben skole

Foto: Gitte Lotinga