24.10.18

PS Profil: Aarhus Teater

For at lære Dansk Teaters medlemsteatre lidt bedre at kende på tværs af geografi, størrelse og arbejdsform har vi i en serie bedt dem skiftes til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer de to direktører Trine Holm Thomsen og Allan Aagaard fra Aarhus Teater.

1. Hvad er I særligt optagede af på jeres teater i øjeblikket?

Trine:
Vi er meget optaget af at forene gode salgstal med scenekunstnerisk udvikling. Vi vil naturligvis rigtig gerne have så mange som muligt i teatret, samtidig med at vi som Danmarks næststørste teater tager et stort medansvar for scenekunstens fremtid – herunder udvikling af nye formater, styrkelse af dansk dramatik og talentdyrkelse.

Allan:
Vi er snart færdige med vores store ombygning af Store Scene, som har stået på siden maj. Når vi til november er færdige, får Aarhus Teater en af Europas teknisk mest moderne teaterscener. Det giver en række nye, spændende muligheder, både hvad angår sceneteknik og produktionsprocesser. Resultatet kan opleves første gang med Michael Endes Den Uendelige Historie, som vi indvier Store Scene med fra 15. november.

Herudover arbejder vi systematisk med at gøre vores teater mere bæredygtigt og minimere vores ressourcespild, lige som vi har et stort fokus på at øge vores egenindtjening gennem fondsdonationer, sponsorater og erhvervsnetværk.

2. Hvilket nyt initiativ har I haft mest held med?

Trine
Her vil jeg nævne etableringen af Aarhus Teaters Kor, som startede for snart to år siden. Det har været en stor berigelse både i forhold til vores forestillinger, korkoncerter og fællessangsarrangementer. Koret havde en betydelig rolle i musikforestillingen Lyden af de skuldre vi står på og i klassikeren Biedermann og Brandstifterne og de vil også være med i Dancer in the Dark, som har premiere på Scala den 26. oktober. Koret har på en gang bidraget med høj kvalitet, udvikling af nye formater og en folkelighed og borgernærhed, som er en kombination, jeg sætter højt.

Jeg vil også nævne vores ud-af-huset-forestillinger i UDFLUGTEN, der alle har det til fælles, at de foregår uden for Aarhus Teaters matrikel. Vi har fx spillet på Aarhus Havn, G-Bar i Aarhus, ældrecentret Møllestien eller lige nu i Tivoli Friheden. Ved at rykke forestillingerne ud af sine vante rammer og ud hvor borgerne er, kommer vi i kontakt med et publikum, som ikke nødvendigvis ville indløse billet, hvis vi spillede på en af vores faste teaterscener.

Allan:
Vi har det seneste år fået 14 nye erhvervspartnere, så vores erhvervsnetværk nu består af 55 virksomheder, som sikrer et kærkomment økonomisk tilskud, så vi kan fastholde et højt, kunstnerisk aktivitetsniveau. Vi har også arbejdet på at gøre Aarhus Teater mere ”åbent” i forhold til borgerne og byens erhvervsliv, og huset bruges nu til mange forskellige aktiviteter lige fra fællessang på Store Scene til erhvervsarrangementer, hvilket også skæpper i kassen.

3. Hvad glæder I jer mest til i den kommende sæson?

Trine og Allan:
At få den store ombygning færdig, så vi atter får kunstnerisk aktivitet og en masse publikummer i huset. I skrivende stund spiller vi jo ude i byen (på Godsbanens Åbne Scene og i Tivoli Friheden – og det er vi meget glade for!), men vi glæder os til atter at blive herrer i eget hus med familieforestillingen Den Uendelige Historie.

4. Hvad står øverst på teatrets ønskeliste?

Trine og Allan:
At omprioriteringsbidraget stoppes. Ellers må vi stoppe flere af de gode initiativer, vi lige nu har succes med.

5. Hvad er den største teaterpolitiske udfordring netop nu?

Trine og Allan:
Det er vigtigt, at politikerne får talt kulturen op igen. Kulturen har de senere år stået for skud både økonomisk og omtalemæssigt, og det er fatalt, når holdningen om, at kultur ikke er vigtig, forplanter sig til borgerne. Tænk så meget glæde, dannelse, erkendelse, refleksion, provokation …, der går tabt, hvis kulturen forringes dramatisk. Det er en skidt spiral, for hvis borgerne svigter, så forsvinder legitimiteten, hvilket kan animere politikerne til at skære yderligere i kulturstøtten, samtidig med at fonde og sponsorer dermed kan finde kulturen mindre attraktiv at støtte. Men nu har kulturministeren heldigvis meldt ud, at kulturen får penge tilbage de kommende fire år, og det er forhåbentligt et tegn på, at den kulturelle sparekniv ikke længere er så skarp.

6. Stafet-spørgsmål: Hvad vil I gerne spørge næste profilteater, Det Kongelige Teater, om:
I har som nationalscene en ambitiøs forpligtelse til at række ud til danskerne i hele landet med jeres forestillinger – enten fysisk eller virtuelt. Hvilke overvejelser gør I jer? Og hvad er jeres succeskriterier?

7. Spørgsmål fra sidste uges profilteater, Det Lille Teater:
I er et stort teater med mange forestillinger og ansatte. Hvordan arbejder I med medarbejderens ejerskab og indflydelse på hverdagen og forestillingerne?

Trine og Allan: Vi arbejder meget med teams, således at hver forestilling består af såvel et kunstnerisk som et produktionsteam, der arbejder sammen. Vi uddelegerer mest muligt ansvar til de enkelte medarbejdere, så indflydelse og involvering kommer i højsædet. Det kræver god kommunikation og planlægning både internt og i relation til vores eksterne samarbejdspartnere. Vi evaluerer løbende på vores processer, og i takt med at forestillingsprocesserne ændrer sig, prøver vi at tilpasse os, så samspillet bliver optimalt. Det er ikke nogen let opgave, og vi vil ikke påstå, at vi har fundet den ideelle model – men det virker.

Foto: Isak Hoffmeyer