03.09.18

PS Profil: Teater V

For at lære Dansk Teaters medlemsteatre lidt bedre at kende på tværs af geografi, størrelse og arbejdsform har vi i en serie bedt dem skiftes til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Pelle Koppel fra Teater V.

1. Hvad er I særligt optagede af på jeres teater i øjeblikket?
Vi er optaget af at favne hele bydelen og især optaget af gøre opmærksom på teatrets eksistens overfor nye grupper af potentielle brugere. Vi producerer og præsenterer oplevelser både for børnene, de unge, de voksne og de lidt ældre, og netop nu forbedrer vi vores næste egenproducerede forestilling JOHN LENNON ER DØD af Sophie Zinckernagel. Det bliver et syretrip af en komedie om livet i en stripklub-version af skærsilden! Her har John Lennon siddet siden d. 8. december 1980 på sin faste barstol og tyllet whiskyshots. Dette har gjort ham en lille smule bitter, for at sige det mildt. Derfor er han heller ikke just snakkesalig, da 19-årige Fanny Viola Rose-Mynte Maria Christoffersen Kristensen Hansen pludselig træder ind ad døren. Og det store spørgsmål er om Fannys barnlige uskyld kan puste liv i en død idealisme, eller om John er blevet for dumt et svin af de mange år i limbo? Og er han overhovedet til blondiner? Manuskriptet vandt førsteprisen i “Dramatisk Debut 2018”, vores landsdækkende dramatikerkonkurrence for debuterende dramatikere (som vender tilbage i 2020, med deadline i efteråret 2019) og forestillingen instrueres af Emil Hansen.

2. Hvilket nyt initiativ har I haft mest held med?
Vi har langt om længe overgivet os og tilbyder nu ÅRSKORT på Teater V, hvilket vores lokale publikum har taget overraskende godt imod. Årsagen til, at vi har ventet så forholdsvis længe med at implementere og tilbyde dette, er, at det har været vigtigt for os, at vores ÅRSKORT ikke blev en konkurrent, men et supplement, til det fælles københavnske teaterrabatsamarbejde i Teaterbilletter.dk. Derfor giver vores ÅRSKORT ikke – kun – gratis adgang til Teater V, men er designet og oprettet på en sådan måde at det samtidig giver Teaterrabat (=60-75 kr.) på alle de andre storkøbenhavnske teatre/forestillinger som er tilmeldt det fælles teaterrabatsamarbejde.

3. Hvad glæder I jer mest til i den kommende sæson?
Vi glæder os allermest til at gøre en forskel! Derudover glæder os til at opleve, og blive inspireret af, hvad alle vores skønne kollegaer og andre teatre finder på af nye tiltag. Og rent personligt, glæder jeg mig til de forhåbentlig mange unikke øjeblikke i diverse teatersale, hvor tiden pludselig på magisk vis står stille og bekræfter mig i, hvorfor jeg har valgt at bruge så mange af livets timer i teatrets fortryllende forgængelige mørke …

4. Hvad står øverst på teatrets ønskeliste?
Vi drømmer om at finde en eller flere gavmilde tilskudsgivere/samarbejdspartnere, som vil tilbyde teatret et økonomisk løft, der giver os mulighed for at tilknytte et fast ensemble på 6-8 skuespillere, for minimum en 4-årig forsøgsperiode. Dette ville skabe et unikt udviklingsrum og mulighed for en yderligere kunstnerisk fordybelse, som desværre ikke er tilstede med de midler, vi har til rådighed i dag.

5. Hvad er den største teaterpolitiske udfordring netop nu?
At teateret som kunstart ikke fylder nok i den fælles offentlige samtale på det nationale plan, både i samfundet generelt, og i de landsdækkende medier. Vi skaber simpelthen ikke store nok (publikums)succeser og dermed heller ikke nok opmærksomhed om vores felt og kunnen. Det er kun de største musicalforestillinger, som rammer et ”større publikum” (+50.000), der har midler til (og dermed mulighed for) at lave større nationale PR-kampagner, som rammer bredt i befolkningen. Derfor bliver disse forestillinger definerende for feltet (=branchen) i det brede publikums øjne. Teaterbranchen er så meget mere end disse store musicalforestillinger, men vi fokuserer i dag i for høj grad – kun – på det lokale! Hvis vi samlet, som branche, skal bevæge os ud af ”niche-fornemmelsen” i den brede befolkningens øjne og fremadrettet insistere på et ”både og” kræver det, at vi begynder at producere flere kvalitets – og lidt mere ”mainstreamagtige” forestillinger, hvor af de kunstnerisk mest vellykkede skal (kunne) opleves af minimum 30.000 publikummer (og meget gerne over 50.000 publikummer pr. titel, henover en enkelt sæson, eller flere!). Dette vil kræve, at vi bliver endnu bedre til at forlænge og genopsætte de af vores produktioner, som kan tiltrække et stort publikum, samt at vi i højere grad stiller os til rådighed for at hjælpe og løfte hinandens mest vellykkede produktioner videre ud til et større publikum. Her vil etableringen af en landsdækkende ”Teaterklub.dk”, med øget tilgængelighed funderet på etableringen af et nyt større ”genopsætningsturnéteater” – med nationale forpligtelser – kunne gøre en markant forskel, og det er mit håb, at en stor del af de udviklingspuljepenge, som regeringen har afsat i deres nye finanslovsforslag, vil blive sendt i den retning!

6. Stafet-spørgsmålet fra seneste profilteater, Odense Teater:
Hvad betyder personlige relationer for turnesalget, og hvordan arbejder I med det hos Teater V?

Personlige relationer betyder langt mere end man umiddelbart skulle tro, i alle sammenhænge og derfor selvfølgelig også i forhold til et hvilket som helst teaters turnésalg. På Teater V gør vi meget ud af at styrke vores personlige relationer på alle områder, og bruger klart mere energi på dette i dag, end vi gjorde tidligere.

Jeres stafet-spørgsmålet: Hvad vil I gerne spørge næste profilteater, Den Jyske Opera, om?
Hvad tror I er den største forskel på at producere en Opera i Jylland, i forhold til i København – hvis der altså overhovedet ér forskel?