17.05.18

PS Profil: TeaterBLIK

I en serie skiftes TIOs medlemsteatre til at være ugens profil. 5 faste spørgsmål og 1 spørgsmål fra den forgangne uges profilteater. I denne uge svarer Gertrud Exner, kunstnerisk leder på TeaterBLIK:

1. Hvad er du særligt optagede af på dit teater i øjeblikket?
Materialer og deres påvirkning på hinanden. Scenekunst på grænsen af installationskunst, med en stor rummelighed for publikums egen tilgang og oplevelse.
At få lov til at holde fokus på kunsten og kunsterne. Jeg synes det kræver meget energi at insistere på det, så fokus ikke ryger over på analyser, trends, synlighed, promovering, ansøgninger, dokumentation og størrelse.

2. Hvilket nyt initiativ har du haft mest held med?
Den nyest forestilling jeg lige har haft premiere på er blevet meget helstøbt, æstetisk rendyrket og sælger godt.
Den vi lavede før gik vi meget langt med i kunstneriske og tekniske eksperimenter og løsninger, den solgte ikke ret godt. Jeg er glad for begge dele. De er lige vigtige.
Derudover har jeg taget initiativ til en ny festival, en dansk tysk festival med ordløst teater for de helt små tilskuere. Det ser ud til at blive meget vellykket, og det er spændene at være med til at udbrede opsøgende småbørnsteater i området Tønder, Højer, Niebøl og Flensborg så det kommer så mange børn som muligt til gode.

3. Hvad glæder du dig til i næste sæson?
At komme ud og turnere med den nye forestilling. Alle de dage på landevejen hvor man møder hverdagen i hele Danmark og skaber et øjeblik af intens opmærksomhed og fællesskab gennem kunst. Det er stort. Jeg synes det er meget meningsfuldt at spille for et lille super intenst publikum på et bibliotek et sted langt ude på landet, eller midt inde i byen en helt almindelig onsdag. Der er altid noget på spil, store følelser, latter eller gråd, undren og begejstring. Jeg forsøger at favne alle de mange impulser som de små publikummer sender til mig og integrere dem i mit spil så hver dag varierer en lille smule i stemning, rytme og timing.

4. Hvad står øverst på teatrets ønskeliste?
En administrator. Lige nu laver jeg alt for meget selv. Det er prisen når man er projektstøttet.

5. Hvad mener du er den største teaterpolitiske udfordring netop nu?
At holde fast ved vigtigheden ved at eksperimentere, turde træde ved siden af og lave noget som man ikke ved om folk kan lide. Midlerne er små for tiden, derfor skal man helst vinde hver gang, jeg er bange for at det kan blokere for nye kunstneriske forsøg som er helt ude i tovene, men vigtige i den samlede udvikling.

6. Stafet-spørgsmålet fra seneste profilteater, Teatret Gruppe 38:
“Vi er et ensemble midt i Aarhus – Lille Storbyteater.
Du har valgt at være et én-kvinde teater for enden af vejen på en lille ø.
Er dét det ultimative ønske om at få lov til at arbejde i ro og fred?”

Jeg synes ikke jeg arbejder i fred og ro, jeg er hele tiden i gang med at udvikle projekter sammen med en masse spændene mennesker, jeg turnerer i Danmark og i udlandet og løber om kap med tiden. Men helt privat elsker jeg Fanø og det brogede miljø som er her. Derfor har jeg valgt at bo her og have en dejlig base midt i en hektisk hverdag.

Dit stafet-spørgsmål: Hvad vil du gerne spørge næste profilteater, Uppercut Danseteater, om?
I er super gode til at ramme det unge publikum, der hvor de er. Hvordan tænker I jeres forestillinger ser ud om 10 år? Er i bevidste om at følge tidens tendenser, eller er det tilfældigt at jeres kunstneriske udtryk rammer de unges smag lige nu?