09.05.18

DSF, DTF og TIO: Drop teatrenes omprioriteringsbidrag

TIO, DTF og Dansk Skuespillerforbund står sammen om et fælles forslag til den forestående scenekunstreform, som du kan læse om i Berlingskes artikel ”Teatre trætte af omprioriteringsbidrag – vil heller afgive en procent af statsstøtten til fælles teaterpulje” fra den 8. maj.

Forud for konferencen Stemmer for scenekunsten den 14. maj har aktører i scenekunstbranchen kunne sende deres forslag til en kommende reform ind til Kulturminister Mette Bock.
Alle forslag er at finde her, inklusiv det fælles høringssvar fra TIO, DTF og Dansk Skuespillerforbund.

Som det fremgår i Berlingskes artikel går et af TIO, DTF og Dansk Skuespillerforbunds forslag på, at droppe teatrenes årlige omprioriteringsbidrag på to procent til fordel for at tage én procent af statsstøtten til al scenekunstnerisk virksomhed. De penge skal dels bruges til samarbejde på tværs af teatrene, dels til en udvidet driftstøtteordning til opsøgende teatre uden egen scene.

Samarbejde og flere penge til drift
Formand fort TIO, Dorthe Skøtt Bébe, mener at en del af udfordringen, udover to procent-besparelserne er scenekunstlovens »silotænkning«,
»… hvor teatrene er puttet ind i forskellige kasser og har svært ved at bryde igennem på tværs. Derfor er det vigtigt med et initiativ, der kan støtte samarbejdsinitiativer på tværs af den samlede branche.«

Hun er også optaget af at understøtte børne- og ungdomsteatret og det turnerende teater, som ikke har noget hus, gennem en ny driftstøtteordning:

»Hvis de fortsat skal kunne drive deres teatre, fastholde deres medarbejdere, lave den nødvendige markedsføring for at kunne sælge deres forestillinger og i det hele taget skal kunne være aktører i teaterlandskabet, har de brug for driftsmidler, ikke kun produktionsmidler,« siger hun.

Læs hele artiklen.