04.02.19

Udviklingsplatformen lancerer ressourcebank og deler viden om kommunale scenekunstneriske samarbejder

Den 31. januar lancerede Udviklingsplatformen et nyt tema med viden og best-practise cases fra forskellige kommunale samarbejder om scenekunstneriske projekter. Her kan selvproducerende scenekunstnere og producenter hente inspiration og gode råd til at starte et samarbejde med en kommune.

Ved samme lejlighed lanceredes også en række forskellige mere generelle ressourcer, som kan være relevante i det daglige arbejde – så som årshjul, prøvesalsoversigt, forklaring af økonomiske nøglebegreber m.m. til fri download.

UPgrade – Kommunale Samarbejder

For scenekunstnere og teaterkompagnier kan et samarbejde med en kommune åbne op for nye publikumsgrupper, skabe øget turnéaktivitet og ny værdiskabelse. For kommunen kan et samarbejde omkring et kunstnerisk projekt være en interessant og relevant måde at skabe fokus på eks. konkrete temaer, der allerede er på den kommunale dagsordenen, f. eks. demens, integration og miljø m.m.

Flere kompagnier, uafhængige scenekunstnere og etablerede kunstneriske institutioner har gjort sig gode erfaringer. UPgrade har interviewet et bredt felt, som alle har haft succes med at samarbejde med en kommunal institution –  fra forskellige udgangspunkter og i forskellige typer projekter.

Under UPgrade – Kommunale Samarbejder kan du møde:
Dynamo Workspace – Gry Lambertsen og Rune Vadstrøm Andersen, kunstneriske ledere
CoreAct – Anika Barkan
Teater Fluks  – Sara Fink Søndergaard og Rasmus M. L. Skov, kunstneriske ledere
GLiMT  – Jonas Schou Hansen/ Producent og Lars Lindegaard Gregersen/Kunstnerisk Leder
Svalholm Dans – Nønne Mai Svalholm, Koreograf og Kunstnerisk leder
Ta’fat om dansen v. Dansehallerne – Anna Katrine Korning / Dansekonsulent
Carte Blanche  – Thorkild Andreasen / Administrativ leder
Thomas Chemnitz / Pressechef, Sundhed og Omsorg, Aarhus kommune

Læs mere på www.udviklingsplatformen.dk/upgrade/kommunale-samarbejder/

UPgrade – Ressourcer
Udviklingsplatformen har også samlet en række brugbare ressourcer: Oversigt over fonde, der støtter scenekunst. Huskeliste til en produktionsplan. En samlet liste over spillesteder i hele landet med scenemål og kontaktoplysninger til teknisk ansvarlig kontaktperson. En forklaring og oversigt over momsregler. Skabelon til årshjul, med branchens deadlines. Oversigt over prøvesale. Eksempel på turnébudget og kontrakter m.m.

Læs mere på www.udviklingsplatformen.dk/upgrade/

Foto: Fra forestillingen Crl+Alt+Demens af Teater Fluks i samarbejde med Aarhus Kommune. Af Sidse Dupont